menu

Word vrijwilliger

Seizoen 2022-2023

Een club kan niet zonder vrijwilligers. Wilt u zich inzetten voor de club? Bijvoorbeeld in ons restaurant, in de wedstrijdkamer, als trainer of op wat voor manier dan ook? Stuur dan een mail naar de secretaris van de jeugdcommissie secretarisjeugd@lsc1890.nl.

Voor de vakjes met JA in onderstaande tabel zoeken we nog vrijwilligers.  LSC 1890 heet iedereen van harte welkom!!!!

Functies Omschrijving                                                                                                  Vacature
Hoofdbestuur Algehele verantwoordelijkheid svc LSC 1890 nee
Commissie senioren verantwoordelijk voor organisatie senioren nee
Commissie kantine Planning/ beheer kantine/ inkoop ja
Commissie terreinen en gebouw onderhoud gebouw en terrein ( snoeien/ reparaties/ lijnen trekken) ja
Commissie sponsoren Binnen halen sponsoren en onderhouden van de contacten ja
Commissie vrijwilligers Dient weer geheel opgezet te worden, zonder vrijwilligers geen vereniging ja
Commissie terrein en verbouw richt zich op nieuw kunstgrasveld veld 3 en nieuwe boxen nee
Commissie kleding LSC kent haar eigen kledingshop nee
Commissie communicatie innovatieve wijze LSC promoten/ beheer sociale media ja
Commissie junioren verantwoordelijk voor organisatie (coaches/leiders/ wedstrijdkamer/ dagleider) ja
Technisch coördinatoren coördineren leeftijdsklasse jeugd ( aanspreekpunt trainers) ja(onderdeel JC)
Organisatorische coordinatoren coördineren jeugd (aanspreekpunt coaches/ ouders etc) nee (onderdeel JC)
Wedstrijdkamer openen complex za aanspreekpunt scheids, digitaal verwerken van standen, instructie aanw ja (onderdeel JC)
Dagleiders Op zaterdagen bij jeugd opvangen van uitteams/ limonade schenken etc instructie beschikbaar ja (onderdeel JC)
Scheidsrechters Jeugdwedstrijden en seniorwedstrijden en coördinatie ervan ja (onderdeel JC)
Scouts Meedenken aan het verder ontwikkelen van scouting en daadwerkelijk scouten bij jeugd ja(onderdeel JC)
Toernooi coördinator Coördinatie van alle toernooien die binnen komen nee (onderdeel JC)
Coaches Het coachen van een jeugdteam tijdens wedstrijden, instructie beschikbaar nee
Leiders Organisator van een team (mailen/ bellen etc) nee
OV Verantwoordelijk voor uitvoeren van het technisch beleid van de jeugd nee
Trainers Het trainen van een team, op een dag of meerdere dagen nee
Stichting LSC lsc kent een stichting beheer van complex nee
Ledenadministratie gehele ledenadministratie (nieuwe leden/ vertrekkende/overschrijvingen contacten met knvb) nee
Website content beheer van de site/ redactie stukken etc ja
Vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor vertrouwelijk kwesties nee
Restaurantdiensten Draaien van kantinediensten tijdens wedstrijden, kan doordeweeks maar vaak zaterdag ja
Materiaalbeheer Toezicht en uitgifte trainings en wedstrijdmaterialen (ballen/ shirts etc ) nee