menu

Voorzitter LSC spreekt Raad toe

Nieuws Geplaatst door Perry Dizij

Gisterenavond heeft Henk Douwsma, voorzitter van s.v.c. LSC 1890, de commissie boarger & Mienskip van de Gemeente Súdwest-Fryslân, die o.a. verantwoordelijk is voor de kunstgrasvelden, toegesproken.

Deze bijeenkomst werd gehouden om de raadsleden meer inzicht te geven in de ontwikkelde plannen en insprekers de kans te geven hun verhaal te doen. Tijdens de geboden spreektijd vroeg onze voorzitter in een warm betoog nogmaals aandacht voor de urgentie van een tweede kunstgrasveld. Reden om de raadscommissie toe te spreken was gelegen in het feit dat er op dit moment in de media volop aandacht wordt gegeven aan al dan niet tijdelijke aanleg van kunstgrasvelden, waarbij het indertijd toegezegde tweede kunstgrasveld voor onze vereniging schijnbaar van de bekende radar was verdwenen.

De raadscommissie werd uitgelegd dat LSC 1890 een van de oudste voetbalverenigingen van Nederland is, en zij met haar  130 senioren-en 500 (!) jeugdleden  de grootste jeugdafdeling heeft van de regio. En omdat wij, in tegenstelling tot omliggende verenigingen,  spelers van ons vlaggenschip niet betalen en het dus moeten hebben van doorstroming van onze goedopgeleide jeugd, slaan jaarlijks meer dan 150 vrijwilligers hun handen uit de mouwen om dit mogelijk te maken.

Onderzoek van de KNVB en de gemeente heeft reeds in 2015 aangetoond dat op basis van de grootte van onze vereniging wij recht hebben op vier velden. Maar omdat dit gelet op de locatie niet mogelijk is, is er indertijd een plan met de gemeente uitgewerkt waarbij het derde veld een kunstgrasveld zou moeten worden. Gelet op de aanwezige verontreiniging en de kosten die met een verwijdering hiermee zijn gemoeid is indertijd tezamen met de gemeente een plan uitgewerkt waarbij het veld zonder problemen ‘omhoog en in een bak’ geplaatst zou kunnen worden. In de sportnotitie van de gemeente werd dan ook de aanleg van het tweede kunstgrasveld als hoogste prioriteit opgenomen met een eigen bijdrage (van 25% met een maximum van 100.000 euro), waarbij de vervanging van de toplaag van ons hoofdveld op een tweede plaats kwam.

Ondanks de capaciteitsproblemen wat ons noodzaakt om – bij gebrek aan een tweede kunstgras – iedere dag het hoofdveld extra te  belasten voor alle trainingen om zodoende de grasvelden te sparen voor de wedstrijddagen, is s.v.c. LSC 1890 een bloeiende verenging. De voorzitter benadrukt dat de velden niet alleen door de leden van LSC 1890 worden gebruikt, maar scholen waaronder het RSG heeft ook aan de Leeuwarderweg haar ‘ thuisbasis’ gevonden, net zoals de BSO en mogelijkerwijs straks de kaatsverenging. Daarnaast zijn de recente samenwerkingen met Fysio0515 en Optisport voorbeelden van samenwerkingen die naast het voetbal ook eveneens onze sociale verantwoording kenmerkt.

Kortom, een club in beweging en een “thuis voor velen’, waarbij het laatste tevens de reden is dat een ledenstop geen optie is voor LSC 1890. “Wij zullen blijven passen en meten maar brengen de noodzaak en de toezegging voor een tweede kunstgrasveld nogmaals graag onder de aandacht van de raadscommissie“.

Aansluitend op het betoog werd door de raadscommissie nog enkele vragen gesteld, waarbij de vraag “U bent dus niet op zoek naar een uitbreiding, maar eenvoudig naar een vervanging van een grasveld in een kunstgrasveld?” eigenlijk de beste samenvatting was van het probleem waarmee wij als vereniging nu al jaren worstelen.

De mededeling van de verantwoordelijke wethouder dat een gesprek met LSC, om wederom volledig inzicht te krijgen in de situatie, twee weken geleden reeds had plaatsgevonden , en de toezegging dat ook de noodzaak voor een tweede kunstgrasveld bekend is en wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen(welke voor de zomer bekend zullen worden gemaakt), geeft het Bestuur het volste vertrouwen dat het indertijd toegezegde tweede kunstgrasveld er dan toch eindelijk gaat komen.

Met sportieve groet namens het Algemeen Bestuur

 

  • Deel dit artikel