menu

Voorlopige indeling jeugdteams 2024-2025

Sneek, 26 mei 2024

Beste jeugdleden, ouders/ verzorgers,

Het voetbalseizoen is alweer ten einde. Vooruitlopend op een mooie zomerperiode treffen jullie hierbij als voorbereiding op het komende voetbalseizoen allerlei belangrijke informatie aan waaronder de VOORLOPIGE teamindeling.

Beleid

Voor de winter was onze blik alweer op aankomend seizoen gericht en heeft de uitkomst van diverse bijeenkomsten en overleg geresulteerd in de grondslag van bijgevoegde indeling. Basis voor dit proces zijn de in het technisch beleidsplan gedefinieerde doelstellingen.

Teamindelingen en Talentontwikkeling svcLSC1890

Indeling

En dan nu de VOORLOPIGE indeling per leeftijdscategorie, bij aanvang competitie volgt de definitieve indeling. Tevens vermeld de klasse die we bij de KNVB zullen aanvragen voor de teams.

De indelingen zijn zorgvuldig tot stand gekomen conform bovenstaande uitleg.

Voorlopige indeling lsc1890 seizoen 2024-2025

Trainers

Naast teamindeling hebben ook de voorbereidingen ten aanzien van het nieuwe seizoen 2024-2025 qua trainers plaatsgevonden. Hierbij nemen we jullie mee in de invulling selectietrainers, Hoofd Jeugd Opleiding en de opleidingsverantwoordelijke voor de onderbouw. We zijn oprecht trots dat velen net als ieder jaar hun committent hebben getoond. Met deze groep trainers hebben we een robuust fundament en een investering naar de toekomst. 

Conform onze opgestelde gedragsregels, willen we nadrukkelijk opvolging geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging. Derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen.

Keeperstrainingen mogen vanzelfsprekend niet ontbreken en ook komend seizoen zal, afhankelijk van het aantal keeperstrainers, hier invulling aan worden gegeven. Voor de keeperstrainingen komen in principe in aanmerking de keepers van de JO19 t/m JO12 en meiden. De spelers van de JO11 t/m Lytse (allen klein veld) hebben vanuit richtlijn KNVB geen geen vaste keepers en derhalve ook geen keeperstrainingen.

De invulling:

Indeling selectietrainers, die tevens verantwoordelijk zijn voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

Trainingsplaat

Hierbij de tijden voor de trainingen in seizoen 2024-2025.

Trainingsschema 2024-2025

We wensen iedereen  een heel prettig voetbalseizoen die we in harmonie weer mogen doorbrengen.

Hoofdjeugdopleiding Daan Daniels en de Jeugdcommissie