menu

Voorlopige indeling jeugdteams 2020-2021

Sneek, 27 mei 2020

Beste jeugdleden, ouders/ verzorgers,

Hieronder de VOORLOPIGE indeling jeugd s.v.c.LSC1890 seizoen 2020-2021 onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. We wensen iedereen goede gezondheid toe en dat we na de zomer maar onder normale omstandigheden weer morgen starten. De indeling blijft VOORLOPIG tot de 1e competitiewedstrijd omdat we vele mutaties kennen en nog vele verwachten die we ook nog zullen moeten inpassen. Heeft u een vraag over de indeling of opmerking mail dan naar secretarisjeugd@lsc1890.nl tot 7 juni 2020. We proberen dan een afdoende reactie te formuleren. De meiden indelingen volgt later daar er nog te veel ontwikkelingen zijn om nu te presenteren.

Beleid

Voor de winter hadden we alweer de blik op aankomend seizoen en menig overleg heeft ten grondslag gelegen aan deze indeling. Het proces wordt altijd aangevlogen van wat we in het technisch beleidsplan geformuleerd hebben met als aanvulling daarop onderstaand document.

Teamindelingen. Talentontwikkeling 2020-2021 svcLSC1890

Trainers

Ondanks de corona crisis gingen de voorbereidingen ten aanzien van het nieuwe seizoen 2020-2021 qua trainers ook gewoon door. Hierbij nemen we jullie mee in de invulling selectietrainers, hoofd-opleidingen, opleidingen-onderbouw en opleidingsverantwoordelijke/ begeleider selectietrainers. We zijn oprecht trots dat velen hun committent hebben getoond. Met deze groep trainers hebben we een robuust fundament en een investering naar de toekomst. 

Conform onze opgestelde gedragsregels, willen we nadrukkelijk opvolging geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging. Derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3. Daarnaast zijn we ook aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen, afhankelijk van het aantal keeperstrainers, volgend seizoen weer worden georganiseerd onder leiding van Joris Spijkstra, onze coördinator keeperstrainingen jeugd. Voor de keeperstrainingen komen in principe in aanmerking de keepers van de JO19 t/m JO13 en meiden. De spelers van de JO12 t/m Lytse (allen klein veld) hebben vanuit basis principe geen vaste keepers en derhalve ook geen keeperstrainingen.

De invulling:

Hoofd opleidingen Daan Daniels
Opleidingsverantwoordelijke onderbouw Jesper Knoop
Begeleider/ opleidingsverantwoordelijke trainers Jente Bootsma

Indeling selectietrainers, die tevens verantwoordelijk zijn voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

JO19-1 Jesper Knoop en assistent Joris Spijkstra

JO17-1 Daan Daniels en assistent Jens Knoop

JO15-1 Bradeley Steensma en assistent Rens Zwaagstra

JO14-1 Camiel Gerritsen en Brian Visser

JO13-1 Joris Spijkstra en assistent Per Eggens

JO12-1 Bradley Steensma en assistent Camiel Gerritsen

JO11-1 Jens Knoop

JO10-1 Jocelyn Haaima

JO9-1 Brian Visser

JO8-1 Diederik Schrichte

Lytse Spilers Jesper Knoop

Meidenvoetbal Bradley Steensma en Brian Visser

Gedragsregels en Sancties

Tevens willen we op deze wijze de gedragsregels en sancties  die we binnen onze vereniging hanteren alvast weer met u delen, zie gevoegde documenten:

Gedragsregels svcLSC1890

Sancties svc LSC 1890

Indeling

En dan nu de VOORLOPIGE indeling per leeftijdscategorie. Er zijn nog een groot aantal spelers op proef die later toegevoegd worden als ze lid worden en overige mutaties die zich zullen aandienen worden nog verwerkt. 

Tevens bij de indeling aangeven de intentie in welke klasse elk team uitkomt. De KNVB zal hier later een beslissing over nemen.

Update 3/6/2020

Na de indeling op de site gepresenteerd te hebben deden zich al mutaties voor hierbij het nieuwe overzicht.

01062020 VOORLOPIGE indeling jeugd 2020-2021

We wensen iedereen  een heel prettig voetbalseizoen 2020-2021 die we in harmonie weer mogen doorbrengen.

Jeugdcommissie en dagelijks bestuur jeugd