menu

Voorlopige indeling jeugdteams 2021-2022

Sneek, 6 juli 2021

Beste jeugdleden, ouders/ verzorgers,

We hebben een heel bijzonder seizoen achter de rug en hebben ondanks alle sportieve beperkingen en uitdagingen steeds het “terug naar normaal” op het vizier gehad omdat er uiteindelijk gewoon weer competitie gespeeld gaat worden. Vooruitlopend op een mooie zomerperiode treffen jullie hierbij als voorbereiding op het komende voetbalseizoen allerlei belangrijke informatie aan waaronder de VOORLOPIGE teamindeling.

Beleid

Voor de winter was onze blik alweer op aankomend seizoen gericht en heeft de uitkomst van diverse bijeenkomsten en overleg geresulteerd in de grondslag van bijgevoegde indeling. Basis voor dit proces zijn de in het technisch beleidsplan gedefinieerde doelstellingen.

Teamindelingen. Talentontwikkeling 2021-2022svcLSC1890

met nog extra informatie voor huidige (seizoen 2020-2021)  JO11 en JO12

Uitleg JO11 en JO12

Trainers

Naast teamindeling hebben ook de voorbereidingen ten aanzien van het nieuwe seizoen 2021-2022 qua trainers plaats gevonden. Hierbij nemen we jullie mee in de invulling selectietrainers, Hoofd Jeugd Opleiding en de opleidingsverantwoordelijken voor de onderbouw en bovenbouw. We zijn oprecht trots dat velen net als ieder jaar hun committent hebben getoond. Met deze groep trainers hebben we een robuust fundament en een investering naar de toekomst. 

Conform onze opgestelde gedragsregels, willen we nadrukkelijk opvolging geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging. Derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en tegelijkertijd investeren we in trainers door onder andere het aanbieden van TC3/ UEFA C. Daarnaast zijn we ook aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk zijn. Keeperstrainingen onder leiding van Joris Spijkstra mogen vanzelfsprekend niet ontbreken en ook komend seizoen zal, afhankelijk van het aantal keeperstrainers, hier invulling aan worden gegeven. Voor de keeperstrainingen komen in principe in aanmerking de keepers van de JO19 t/m JO13 en meiden. De spelers van de JO12 t/m Lytse (allen klein veld) hebben vanuit richtlijn KNVB geen geen vaste keepers en derhalve ook geen keeperstrainingen.

De invulling:

Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO): Daan Daniels

Opleidingsverantwoordelijke onderbouw: Bradley Steensma

Opleidingsverantwoordelijke bovenbouw:  Jesper Knoop

Indeling selectietrainers, die tevens verantwoordelijk zijn voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

JO19 Gerard  vd Kamp

JO17  Bradley Steensma

JO15  Jesper Knoop

JO13 Joris Spijkstra

JO12 Diederik Schrichte

JO11 Martijn Zwaga

JO10 Mounir Loolofs

JO9 Jens Knoop

JO8 Jocelyn Haaima

Lytse Spilers Bradley Steensma

Meidenvoetbal Bradley Steensma

Trainingsplaat

Hierbij tijden voor de trainingen in seizoen 2021-2022

Trainingsschema 2021-2022

Gedragsregels en Sancties

Tevens willen we de gedragsregels en sancties die wij binnen onze vereniging hanteren nogmaals onder ieders aandacht brengen:

Gedragsregels LSC1890

Sancties svc LSC 1890

Indeling

En dan nu de VOORLOPIGE indeling per leeftijdscategorie, bij aanvang competitie volgt de definitieve indeling. Tevens vermeld de klasse die we bij de KNVB zullen aanvragen voor de teams.

De indelingen zijn zorgvuldig tot stand gekomen conform bovenstaande uitleg.

Op basis van mutaties het hernieuwde overzicht (bijgewerkt tot en met 20 augustus).

Voorlopige indeling lsc1890 seizoen 21-22

We wensen iedereen  een heel prettig voetbalseizoen 2021-2022 die we in harmonie weer mogen doorbrengen.

Jeugdcommissie en dagelijks bestuur jeugd