menu

Ter voorbereiding op de nieuw- en verbouw van de kleedkamers en aanleg van een tweede kunstgrasveld is de Nieuwbouwcommissie geïnstalleerd. De afgelopen jaren heeft het bestuur samen met de Stichting contact onderhouden met de gemeente en voorwerk verricht om verbeteringen van ons sportpark mogelijk te maken. Gezien de recente ontwikkelingen in besluitvorming in de gemeenteraad, zoals uitgebreid gepubliceerd in de media, is er besloten een commissie in het leven te roepen met als verder doel onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de financiering van de uitbreiding en opwaardering van de kleedkamers en de aanleg van een tweede kunstgrasveld.

De commissie bestaat uit Romke Akkerman, Andries Miedema, Jaitie Dijkstra (namens de Stichting Accommodatie LSC 1890) Jaap Meter, Ronald Silvius, Jeroen de Boer en Dick Brouwer (namens LSC 1890). Uiteraard zijn we blij met dit ervaren team.

De gemeente heeft in haar ‘beleidsnotitie Kunstgras’ vastgelegd dat bij de aanleg van een kunstgrasveld de betreffende vereniging zelf 25% van de kosten met een maximum van
€ 100.000 moet bijdragen. Het is dan ook een onderdeel van de taak van de commissie om met voorstellen te komen over de financiering van deze eigen bijdrage. De eerste zinvolle gedachten hierover zijn al besproken met het bestuur.
Van belang is dat de vervanging van het kunstgrasveld op ons hoofdveld hier buiten staat, omdat dit onder het normale gemeentelijke onderhoud valt en geheel door de gemeente wordt bekostigd.

Op grond van de criteria in de beleidsnotitie Kunstgras is vast komen te staan dat onze vereniging de hoogste prioriteit heeft als het gaat om de aanleg van een (tweede) kunstgrasveld. De gemeente heeft dit bevestigd en de verantwoordelijke wethouder heeft dit deze week ook uitgesproken. Op korte termijn vindt er weer vervolg-overleg plaats met de gemeente.

In de pers werd afgelopen week vermeld dat de gemeente ook in overleg is met een andere voetbalvereniging over de aanleg van een kunstgrasveld. Het bestuur wil hierbij benadrukken dat dit niet van invloed is op de prioriteit bij LSC 1890 en de gemeentelijke aandacht voor en de betrokkenheid bij de problematiek bij onze vereniging. Zowel bestuur als Nieuwbouwcommissie zijn graag bereid verdere informatie of uitleg te geven.

Met de ontwikkelingen op gemeentelijke vlak en met de Nieuwbouwcommissie actief hopen we de komende maanden weer stappen kunnen te zetten richting nieuw- en verbouw van onze faciliteiten.

Met sportieve groeten, mede namens de Nieuwbouwcommissie,

Het bestuur

  • Deel dit artikel