menu

Trainingsschema en trainers

Trainingsschema svcLSC 2021-2022

Inhoud

De trainingsindeling van onze jeugd is zoals ieder jaar op basis van een aantal vaste principes opgezet; (1) leeftijdslaag traint zoveel mogelijk tegelijkertijd,  (2) ivm andere verplichtingen van spelers en trainers starten de trainingen zoveel mogelijke om 16.00 (3)  carrousel-training zoveel mogelijk tegelijkertijd om zo ruimte te creëren om een voetbalschool op ons terrein mogelijk te maken op de vrijdag middag.
De trainingen voor de senioren zijn traditiegetrouw weer op de bekende ‘senioren-avonden’.

Trainers

Ondanks de corona crisis gingen de voorbereidingen ten aanzien van het nieuwe seizoen 2021-2022 qua trainers ook gewoon door. We zijn oprecht trots dat velen hun committent hebben getoond. Met deze groep trainers hebben we een robuust fundament en een investering naar de toekomst.

Conform onze opgestelde gedragsregels, willen we nadrukkelijk opvolging geven aan het principe dat selectiespelers bij de jeugd iets terug dienen te doen voor de vereniging. Derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3/ UEFA C. Daarnaast zijn we ook aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen, afhankelijk van het aantal keeperstrainers, volgend seizoen weer worden georganiseerd onder leiding van Joris Spijkstra, onze coördinator keeperstrainingen jeugd en Casper Lemke, coördinator bij de senioren.

Indeling:

Senioren

1e Marcel Valk

2e Mats Landmeter en Carlo Serra

Jeugd

Hoofd opleidingen Daan Daniels

Opleidingsverantwoordelijke onderbouw Bradley Steensma

Opleidingsverantwoordelijke bovenbouw Jesper Knoop

Indeling selectietrainers, die tevens verantwoordelijk zijn voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

JO19 Gerard  vd Kamp

JO17  Bradley Steensma

JO15  Jesper Knoop

JO13 Joris Spijkstra

JO12 Diederik Schrichte

JO11 Martijn Zwaga

JO10 Mounir Loolofs

JO9 Jens Knoop

JO8 Jocelyb Haaima

Lytse Spilers Bradley Steensma

Meidenvoetbal Bradley Steensma

Trainingsplaat

Trainingsschema 2021-2022

Hoofdbestuur/ Dagelijks bestuur jeugd