menu

Toegang Sportpark

Nieuws Geplaatst door Perry Dizij

De laatste tijd bereiken ons steeds meer klachten over personen die ondanks dat de hekken dicht zijn, zich toch op het sportpark bevinden. We benadrukken dat op het moment dat het hekken gesloten zijn het sportpark geen openbaar terrein meer is en dat derhalve iedereen die toch meent zich toegang te moeten verschaffen tot het park in overtreding is. Waar in het verleden ongeautoriseerd toegang oogluikend werd toegestaan, zullen wij per direct consequenter en directer – al dan niet in samenwerking met politie – gaan handhaven.

Met sportieve groet,

Het Bestuur

  • Deel dit artikel