menu

Update nieuwbouw kleedkamers

Via deze manier proberen wij iedereen op de hoogte te houden over de voortgang van de nieuwbouw van de kleedruimten.

12-12-2022

Vandaag, 12 december 2022, vond de eerste oplevering plaats van de nieuwe kleedruimten. Dat betekent dat het complex overgedragen is aan onze club. Niet dat alles klaar is, maar onze spelers en gasten kunnen binnenkort gebruik maken van de boxen om te verkleden. De warmtepompen laten nog steeds op zich wachten, maar er komt een tijdelijke voorziening, zodat enkele douches toch warm water geven. Hierover zal nader gecommuniceerd worden, evenals het moment waarop de kleedruimten daadwerkelijk gebruikt kunnen worden.

Op de foto: De sleutel van het gebouw wordt symbolisch overhandigd aan LSC. Van links naar rechts: John Modderman (aannemer), Jaap van der Meer (aannemer), Henk Douwsma (voorzitter LSC 1890), Wiebe Westra (projectleider nieuwbouw LSC 1890)

11-12-2022

Bestuurs-update

De nieuwebouw van de kleedboxen bevindt zich in de laatste fase. Het wachten is nog op de
levering van de warmtepompen en het straatten, wat komende week gaat beginnen. Maandag 12 december worden de tijdelijke units opgehaald. Wiebe en Dick met z’n team zijn dit weekend druk bezig geweest om de units leeg en schoon op te leveren. Wij willen hen namens het bestuur hartelijk bedanken voor de extra inzet! In de nieuwe kleedboxen zijn tijdelijke boilers geïnstalleerd zodat een deel van de kleedboxen alvast in gebruik kan worden genomen, verdere informatie hierover volgt later.

Daar er nog veel losse eindjes zijn aangaande het definitieve financiële plaatje rondom de nieuwbouw heeft het bestuur besloten de ALV seizoen 2021/2022 te verschuiven naar 16 februari 2023. De nieuwe accommodatie is dan reeds definitief opgeleverd en het financiële plaatje moet dan rond zijn. Het bestuur gaat dan verantwoording afleggen over de gehele nieuwbouw. Hopelijk zien wij u allen op de oudjaarsborrel op 31 december op LSC.

Vriendelijke groet,

Het Bestuur

04-11-2022

De laatste tijd is er geen update geweest over de ingebruikname van onze nieuwe kleedkamers. Dat komt omdat elke dag de waarheid van de vorige dag weer werd ingehaald. En altijd in het nadeel van LSC. De beloofde pompen werden door de importeur niet aan de installateur geleverd, zodat die op zoek moest gaan naar een alternatief. Zonder de vier pompen zou het gebouw geen warm water hebben en dus geen bruikbare douches en daarnaast zou ook de vloerverwarming niet werken. De firma Verkley zou in week 43 de waterleiding in orde maken. In week 42 hoorden we dat dit week 45 zou gaan worden en terwijl alle planningen daar op afgestemd werden hoorden we op de vrijdag in week 44 dat het week 47 gaat worden. In deze eindfase springen we van de ene teleurstelling naar de andere, maar we hopen toch echt dat we het gebouw nog dit jaar gebruiksklaar hebben. We zijn nu helaas overgeleverd aan bedrijven die hun afspraken eenzijdig naar achteren verschuiven, zodat we niet meer een datum durven noemen wanneer we de noodgebouwen vaarwel kunnen zeggen.

Het gebouw zit dus nog op de waterleiding en de pompen te wachten. De rest is gereed of nagenoeg gereed. Er was ook een planningsprobleem met de schilders, maar dat is snel opgelost door de aannemers door een ander bedrijf te contracteren. De gietvloer zit er in, de deuren zijn geplaatst, de toiletten zijn gereed voor gebruik (op het water na), de banken zitten in de boxen en de douches zijn klaar (maar ook hier is nog geen aanvoer van water).  Als alle leveranciers zich aan hun woord houden, kunnen we snel gebruik maken van het gebouw. Fingers crossed.

10-07-2022

Nieuwbouw boxen enigszins vertraagd

Ondanks het feit dat een ieder die regelmatig op ons sportcomplex komt ziet dat de bouw mooi opschiet is er toch een vertraging te melden die bijna niet valt goed te maken. De leverancier van de dakplaten kwam enkel weken voor de afgesproken levering met de mededeling dat er een vertraging van drie weken was ontstaan. Dat betekende dat de dakdekkers ook later het gebouw waterdicht konden maken en dat hield weer in dat de dekvloer nog niet gestort kon worden. Deze kettingreactie van later de werkzaamheden kunnen starten houdt in dat de oplevering van het gebouw nu rond 1 november van dit jaar wordt verwacht. Om dit gebouw te krijgen zijn we bijna negen jaar met de gemeente in onderhandeling geweest; in dat licht kunnen we die drie extra weken wel hebben…. toch? De aannemers hebben aangegeven dat ze er alles aan doen zo efficiënt mogelijk te werken, zodat er misschien iets van de verloren tijd ingehaald kan worden, maar men wil er in elk geval voor zorgen dat er geen verdere uitloop plaats gaat vinden.

Dat het een mooi gebouw wordt heeft iedereen die er langs is gelopen inmiddels kunnen zien. Het is een immens pand met tien kleedkamers, twee scheidsrechterskamers, een fan shop met LSC artikelen, limonade en thee kamertje, massagekamer, technische ruimte en een grote berging. Het metselwerk aan de buitenkant is fraai met de naam LSC 1890 artistiek verwerkt in een licht afwijkende steenkleur enigszins naar binnen gemetseld.  Op de bouwplaats mogen geen bezoekers komen, maar ook het binnen metselwerk is erg mooi en strak. Nog een kleine vier maanden geduld en dan kunnen we genieten van de nieuwe kleedruimten met luxe vloerverwarming en aangenaam warme douches.

26-04-2022
De bouw van de nieuwe kleedkamers maakt goede vorderingen. Nadat de afvoer- en mantelbuizen waren aangebracht kwam er een laag isolatiemateriaal over het zand en werden de staalmatten gelegd. De dag voor koningsdag werd de laatste hand gelegd aan de basis voor het gebouw door het storten van bijna 100 kubieke meter beton. Tot nu toe waren alle stappen minder goed zichtbaar, omdat het grondwerk betrof. Vanaf nu zal de progressie meer in het oog springen, want als het beton is uitgehard kan er met de bouw van de muren worden begonnen. Dan krijgen we de contouren van het gebouw te zien. Het lijkt dan misschien erg vlot te gaan, maar vooral het binnenwerk en de installatiewerkzaamheden zullen de nodige tijd vergen. Er is een planning door de aannemers gemaakt die aangeeft dat de oplevering half oktober van dit jaar zal zijn.

01-04-2022
Op last van de gemeente moesten alsnog drie heipalen worden bijgeplaatst, waardoor het storten van beton nog even op zich liet wachten. Op dit moment ligt de fundering kant en klaar en wordt de grond afgevlakt voor de volgende stap. Eind volgende week wordt gestart met het plaatsen van de riolerings- en mantelbuizen, waarna de betonvloer aangebracht kan worden. Op dat moment is het grove vloerwerk klaar en kan de bouw van het gebouw beginnen. Zoals de planning van de aannemer er nu uitziet krijgen we het gebouw kant en klaar opgeleverd in week 40, wat betekent dat we vanaf de eerste week van oktober de kleedkamers in gebruik kunnen nemen. 

24-02-2022
Vandaag is de werkelijke bouw van de nieuwe kleedboxen begonnen. Rond het middaguur uur werd er een heistelling binnengereden en kort daarop werd begonnen met het heien van de palen. Er worden in totaal 66 palen van elk 9 meter lengte de grond in geslagen. Als alles voorspoedig gaat, dan is men daar morgenmiddag mee klaar en kan er vervolgens gewerkt worden aan de fundering en alles wat daar bij komt kijken. Ondanks het feit dat de bouw nu in een stroomversnelling lijkt te zijn geraakt heeft de aannemer aangegeven dat hij verwacht dat de kleedruimten niet eerder dan in oktober in gebruik kunnen worden genomen. Dit is een voorlopige inschatting: een exactere planning volgt nog. (foto’s onderaan deze pagina)

10-02-2022
Nog maar net hadden we gecommuniceerd dat de slopers werden verwacht of de volgende dag waren ze er al. Op 10 februari is het sloopwerk hervat en aan het eind van de middag lag het oude WPB gedeelte al helemaal plat. Het slopen zelf gaat vlot genoeg, maar er komt veel puin, hout, dakleer en andere materialen vrij, waardoor het opruimen de meeste tijd gaat kosten. Doordat nu alle nuts-obstakels weg zijn kan de sloper onbeperkt zijn gang gaan en zal er binnenkort op de plaats van de kleedgebouwen alleen nog maar een lege ruimte te zien zijn. Dan kan de bouw van onze nieuwe accommodatie beginnen.

09-02-2022
Na een tijdje stil te hebben gelegen zullen de sloopwerken van de oude kleedgelegenheden zo snel mogelijk worden hervat. De verwachting is nog deze week, maar een exact moment kon de aannemer niet noemen. In elk geval staat er al een machine klaar om door de gebouwen te ‘walsen’. De sloop is enorm vertraagd vanwege de waterleiding die door het gebouw loopt. Deze waterleiding voedt ook het monument, zodat we bij het afsluiten ervan volledig zonder water zouden komen te zitten op het sportpark. Nog steeds is de definitieve omlegging niet door Vitens uitgevoerd, maar er is nu wel een omleiding met een tijdelijke waterput gemaakt, zodat dit probleem voorlopig is opgelost. Volgende week bespreken we de nieuwe planning van de bouw met de aannemer.

02-12-2021
De waterleiding zit nog steeds de sloop in de weg. Vitens heeft aangegeven dit te versnellen door het zelf te gaan doen en niet uit te besteden aan een bedrijf dat tot januari de werkagenda al vol heeft zitten. Voordat Vitens kon beginnen moest er een bodemonderzoek plaatsvinden en de bodem is licht vervuild. Er is een nader onderzoek nodig om te bepalen of de grond zo erg vervuild is dat een gespecialiseerd bedrijf er in moet graven. Het wachten is nu op de uitslag daarvan. Intussen wordt er bij de deur naar de wedstrijdkamer gegraven om een waterbuis te plaatsen waar Vitens op aan moet sluiten met de waterleiding en de watermeter. Deze werkzaamheden vinden de komende week plaats. We stuiten helaas steeds op nieuwe zaken waarom de sloop en bouw geen doorgang kan vinden, maar we hopen dat we nu de laatste hobbel kunnen nemen. In elk geval is de bouw dusdanig vertraagd, dat we niet eerder dan in het volgende seizoen gebruik kunnen maken van de nieuwe kleedruimten.

15-10-2021 
Veel van onze leden hebben geconstateerd dat er geruime tijd geen activiteit meer is geweest bij de oude kleedruimten. De sloop kan geen doorgang vinden omdat de waterleiding, die het hele complex van water voorziet, nog steeds niet is verwijderd. Dit heeft tot voor kort complexe oorzaken gehad, die nu inmiddels zijn opgelost. De volgender stap is dat een aannemer de opdracht tot omlegging van de waterleiding en verplaatsing van de watermeter van Vitens moet krijgen. Wanneer dit gebeurt en wanneer de aannemer de werkzaamheden kan inplannen is niet bekend, zodat het voor ons onvoorspelbaar is wanneer de werkzaamheden hervat kunnen worden. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en we hopen binnen een week hierover meer zekerheid te hebben.

vakmanschap langs ingang leeuwarderweg
eerste units arriveren
Bovenaanzicht tijdelijke kleedkamers