menu

Nieuwbouw kleedkamers

De sloop van de oude kleedkamers is begonnen en de noodvoorzieningen zijn geplaatst. Via deze manier proberen wij iedereen een beetje op de hoogte te houden van de werkzaamheden.

15-10-2021 | Voortgang Nieuwbouw kleedruimten
Veel van onze leden hebben geconstateerd dat er geruime tijd geen activiteit meer is geweest bij de oude kleedruimten. De sloop kan geen doorgang vinden omdat de waterleiding, die het hele complex van water voorziet, nog steeds niet is verwijderd. Dit heeft tot voor kort complexe oorzaken gehad, die nu inmiddels zijn opgelost. De volgender stap is dat een aannemer de opdracht tot omlegging van de waterleiding en verplaatsing van de watermeter van Vitens moet krijgen. Wanneer dit gebeurt en wanneer de aannemer de werkzaamheden kan inplannen is niet bekend, zodat het voor ons onvoorspelbaar is wanneer de werkzaamheden hervat kunnen worden. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en we hopen binnen een week hierover meer zekerheid te hebben.

17-11-2020 | Update

Onze vereniging heeft een subsidie van de gemeente toegezegd gekregen voor de vervanging van de kleedruimten. Het bedrag is gebaseerd op een berekening van een calculatiebureau. Een Werkgroep Boxen LSC is hiermee aan de slag gegaan en er zijn enkele aannemers benaderd om mee te denken over de bouw en inrichting. Voor de nieuwbouw van de kleedruimten zijn enkele offertes ontvangen, die verschillende oplossingen bieden. Op dit moment worden er diverse keuzes gemaakt, onder andere voor vloeren en wanden. Aangezien er is voorgeschreven dat er in alle nieuwe gebouwen geen gasaansluitingen mogen worden aangelegd, zijn er offertes opgevraagd voor elektrische installaties voor verwarming en heet watervoorziening. Deze vallen behoorlijk hoog uit, zodat hier nader naar gekeken moet worden. Er is momenteel geen detailplanning omdat alles zorgvuldig wordt gewogen, dit in het kader van “we kunnen het maar één keer goed doen”. Wel hopen we uiterlijk februari 2021 de keuze voor gebouwinrichting en aannemer(s) gereed te hebben. Hierna zal in een
bijzondere ledenvergadering aan de leden toestemming worden gevraagd voor de nieuwbouw en de eigendomsoverdracht van de kleedruimten van de gemeente naar LSC.

1-4-2020

Beste LSC’ers en betrokkenen,

Vandaag verscheen in het Sneeker nieuwsblad onderstaand persbericht met betrekking tot de nieuwe kleedkamers.

700.000 euro voor nieuwe kleedkamers

SNEEK De gemeente Sûdwest-Fryslân trekt 700.000 euro uit voor nieuwe kleedkamers voor Sneker voetbalclub LSC1890.

“Een mooie stap voorwaarts”  reageert voorzitter Henk Douwsma van LSC1890, hoewel er formeel nog wel een en ander te regelen valt.

De kleedkamers zijn straks namelijk eigendom van LSC1890. Eventuele financiële tegenvallers komen ook voor rekening van de voetbalclub. “Dat moet nog door de ledenvergadering” zegt Douwsma. De gemeente stelt een extra 50.000 euro beschikbaar om eventuele bodemvervuiling weg te werken. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.

In de overeenkomst met de gemeente ontbreekt de aanleg van het door LSC1890 gewenste tweede kunstgrasveld. Het huidige tweede grasveld van de uit zijn jasje gegroeide club wordt wel zo goed mogelijk opgeknapt zodat het vaker te gebruiken is dan nu.

Behalve het persbericht willen wij u ook alvast een aantal tekeningen laten zien, zodat u een goed beeld krijgt van de toekomstige situatie op ons sportcomplex.