menu

Geachte aanwezigen,

Hartelijk welkom op deze bijzondere dag en op deze bijzondere locatie. Burgemeester, KNVB, Leden, oud-leden, vrijwilligers, trainers, vertegenwoordigers van de clubs, sponsoren, omwonenden en iedereen die ons een warm hart toedraagt, welkom!

Vandaag bestaat LSC 1890 125 jaar. Een mijlpaal die we dit jaar groots gaan vieren. Burgemeester Hayo Apotheker, ooit voetballer bij die andere klassieke vereniging in Friesland LAC Frisia 1883, zal zo meteen het startsein geven voor het jubileumjaar waarin we diverse feesten, toernooien en andere festiviteiten hebben georganiseerd. Maar niet voordat we eerst stil hebben gestaan bij de geschiedenis en de unieke kenmerken van LSC.

Het begon allemaal in 1890. Bij de oprichting van de cricket- en croquetclub Lycurgus, waar vijf jaar later ook gevoetbald werd en Lycurgus gelijk Fries Kampioen werd. Lycurgus was ook 1 van de 4 oprichters van de Friesche Voetbal Bond en is 55 jaar lang geleid door twee voorzitters uit LSC-kringen: Siebe de Wolf en mr. Anne van de Werf.

In 1907 fuseerde Lycurgus met Sparta. Een vereniging die in 1905 werd opgericht bij De Waag in de binnenstad van Sneek. Op de plek waar nu de Febo zit. Voor mij en vele anderen met mij niet een onbekende plek in de stad.

De fusie tussen deze clubs betekende de geboorte van LSC, Lycurgus Sparta Combinatie. Bij de start van LSC had de club 31 speelgerechtigde leden. Tegenwoordig ligt dat aantal op bijna 800 leden en hebben we zes seniorenteams en 46 jeugdteams.

De jeugd heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de historie van LSC. In 1926 richtte het toenmalige bestuur de eerste jeugdopleiding van Noord-Nederland op, genaamd de Bewaarschool der Sneeker Jeugd.

Onze jeugdopleiding heeft fantastische voetballers voortgebracht die ook zijn en nog steeds worden opgepikt door scouts van Betaald Voetbal Organisaties. Denk aan onze speciale gast Wijtse Couperus, Sandor van der Heide en onlangs is Koen Kribben bij Cambuur gaan voetballen.

Allen voetbalden ze op dit unieke monumentale sportpark. Vanaf 1928 is het Sportpark Leeuwarderweg een thuis voor velen. De tribune, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school, staat bekend om zijn unieke karakter en fantastische architectuur en is samen met het Restaurant, de kassahokjes alsmede de toegangspoort een Rijksmonument.

Een monument dat niet alleen door onze vereniging wordt gebruikt en door de Stichting wordt onderhouden, maar ook open staat voor gebruik door scholen en andere verenigingen. De RSG, Bonifatiusschool, Advendo en meerdere clubs die hier jaarlijks op trainingskamp komen.

Ondanks de hoge leeftijd en de klassieke kenmerken van de club, is LSC 1890 altijd vernieuwend gebleken. Voorbeelden en resultaten daarvan zijn onder meer het Jaarlijkse Classic jeugdtoernooi, de oprichting van de Lytse Spilers competitie, de status van KNVB opleidingsclub, het opstellen van een voetbal technisch beleidsplan en het aanstellen van Hoofd Jeugd Opleider Koos Heising die goed werk voor ons heeft verricht met als gevolg een klassering in de Jeugd Top 50 van Nederland.

Waar vele verenigingen te maken hebben met een afname van hun ledenaantallen is onze vereniging, en dan vooral de jeugdafdeling, de afgelopen jaren uitzonderlijk snel gegroeid. Mede door de competitie met lytse spilers en het meisjesvoetbal en mede door de aantrekkingskracht van een sterke jeugd.

Naast de bevestiging van het bestaansrecht van onze klassieke vereniging heeft de groei als bijkomend voordeel gehad dat alle jeugdteams in korte tijd naar een zeer hoog niveau door ontwikkeld konden worden. Het hoge niveau van de jeugdafdeling begint steeds meer zijn vruchten af te werpen door versterking van de seniorenteams.

Niet minder belangrijk is dat er natuurlijk ook ruimte is om minder prestatiegericht te voetballen. Ik kan er zaterdags heel erg van genieten om te zien hoeveel kinderen, ouders, opa’s, oma’s, pakes en beppes plezier beleven aan de sportieve verrichtingen van hun kinderen en kleinkinderen.

We hebben 6 seniorenteams waarvan de 1e 3 teams op prestatie niveau acteren met daarbij de teams 4, 5, en 6 (The Old Soldiers) die het wel heel erg gezellig met elkaar hebben.

De potentie van onze grote vereniging is enorm en rechtvaardigt de ambitie van de LSC1890 om zich nog verder door te ontwikkelen en te vernieuwen. Uit de groei van het aantal leden blijkt bovendien dat zowel inwoners van Sneek als van daar buiten zich erg thuis voelen bij de sfeer en collectieve ambitie van LSC 1890

Normen, waarden en respect voor elkaar spelen daar een zeer belangrijke rol in. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. De identiteit en de klassieke uitstraling van LSC1890 zal dan ook nooit verdwijnen.

Er liggen natuurlijk ook uitdagingen. Zo is de veldencapaciteit een nijpend probleem en zouden we graag de kleedkamers willen uitbreiden en vernieuwen. LSC1890 werkt op een prettige manier samen met de gemeente om tot een oplossing te komen.

Burgemeester Hayo Apotheker zal zo dadelijk het startsein geven voor het jubileumjaar door de vlag te hijsen. En burgemeester, als u weer eens zin heeft om te voetballen; bij LSC 6 hebben we regelmatig een speler tekort,  ondanks een selectie van 25 man.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan alle LSCers, oud- en huidige jeugd- en seniorenspelers, al onze sponsoren door de vele jaren heen, maar bovenal aan alle vrijwilligers die de vereniging al 125 jaar actief en jong houdt.

 Zonder jullie is de vereniging nergens en via deze weg wil ik uitspreken dat jullie zeer worden gewaardeerd.

 Lsc 1890 een club om trots op te zijn.

 

 

 

  • Deel dit artikel