menu

Gezondheidsrisico Kunstgras

Nieuws Geplaatst door Perry Dizij

Afgelopen woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen de KNVB vragen van verenigingen en signaleren zij dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die niet alleen de KNVB, maar ook de Gemeente en wij goed begrijpen. Mede daarom hecht de KNVB er waarde aan om iedereen nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die er nu liggen.

Voor de volledigheid heeft de Gemeente nog contact gezocht met de Vereniging Sport en Gemeenten. Zij hebben daar de vraag neergelegd of er gemeenten zijn die, naar aanleiding van de uitzending, besloten hebben een speelverbod voor met rubber ingestrooide kunstgrasvelden in te stellen. Dit blijkt in geen enkele gemeente het geval te zijn, voor zover tot nu toe bekend. Dat gegeven is ook voor de Gemeente aanleiding om op dit moment, in afwachting van nadere onderzoeksresultaten, geen verdere maatregelen te treffen.

We hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben en zullen jullie op de hoogte blijven houden.

Namens Het Bestuur

  • Deel dit artikel