menu

Bewegingsscholing LSC 1890 start na de herfstvakantie

Nieuws Geplaatst door Dennis Betten

In de huidige tijd waarin het bewegen van onze kinderen niet meer een vanzelfsprekendheid is gaat LSC1890 dit als speerpunt binnen de trainingen van al onze jeugdspelers implementeren. Indien we onze spelers optimaal willen voorbereiden op het voetbalspel is de juiste fysieke gesteldheid van groot belang om zorgeloos en zoveel mogelijk blessure vrij te kunnen sporten. Op jonge en oudere leeftijd, zodat voetbal een Lifetime Skill wordt waar ieder lid lang van kan genieten.

Van belang is het hebben van een “grote rugzak” aan lichamelijke mogelijkheden om te kunnen voldoen aan bovenstaande visie die er voor moet zorgen dat we optimaal onze sport kunnen beoefenen.  Binnen het gymnastiekonderwijs op scholen is nauwelijks aandacht voor goed leren lopen en goed leren bewegen. En dat is, juist nu kinderen veel minder buiten spelen en dus veel minder bewegen dan voorheen, van groot belang.

Bewegingsscholing binnen de trainingen is dan ook het instrument om spelers een zo groot mogelijk bewegingsarsenaal mee te geven. Dit zorgt ervoor dat spelers in staat zijn de technische en tactische mogelijkheden die het spel van ze vraagt uit te voeren op het gewenste niveau van de club.

Deze ontwikkeling die individueel gericht is, is een prima manier om de voetballer bewust te maken van zijn/haar eigen fysieke kwaliteiten en mogelijkheden. Deze bewustwording kan er voor zorgen dat de speler zelf verantwoordelijk wil worden voor zijn ontwikkeling als voetballer en eerder deelnemer wordt aan dit proces dan consument. Mentaliteitsverandering  is dus een neveneffect, waar we zelf als speler maar ook als club, indien we er op een juiste manier mee omgaan, de vruchten van kunnen plukken.

Het is van belang een scheiding te maken in de leeftijdscategorieën zoals we die kennen binnen het voetbal:

Bij de F,E en D jeugd staat vooral het balgevoel centraal. Onderdelen die we in deze leeftijdsfase niet trainen kunnen niet of nauwelijks meer worden aangeleerd hetgeen te maken heeft met de ontwikkeling van het motorische deel van onze hersenen. Bij de C, B en A jeugd staan vooral; snelheid, coördinatie, kracht, uithoudingsvermogen en souplesse voorop, uiteraard, daar waar mogelijk gekoppeld aan de bal.

 

Hoe starten we:

Alle leeftijdscategorieën starten met een trainingswarming-up. Deze warming- up wordt gedurende 10 weken iedere training uitgevoerd.  De warming- up is uit verschillende delen opgebouwd en staat in relatie tot de leeftijd van de speler en de periode in het seizoen. Voor een ieder binnen de bepaalde leeftijdscategorie is de warming- up dus voor iedereen hetzelfde , hetgeen houvast, structuur en herkenbaarheid geeft. Accenten worden gelegd al naar gelang de ontwikkelingsfase van de spelers.

In de eerste week na de herfstvakantie  worden trainers en coaches uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Kick Off. Tijdens deze bijeenkomst, onder leiding van Jouke Bouius, wordt in de praktijk en theorie uitleg gegeven aan de trainers, leiders en andere belangstellenden.

Met vriendelijke groet,

De Voetbal Technische Commissie

  • Deel dit artikel