menu

Waardering trainers

Bestuursmededeling Geplaatst door

Op woensdag 23 oktober 2019 van 19.00-20.00 uur konden alle jeugdtrainers (waar geen vrijwilligers contract mee is en die niet vorig jaar al een clubcard hebben kregen) een nieuwe clubcard ontvangen als waardering voor hun tomeloze inzet.

Behoudens de lytse spilers traint elk team bij svcLSC1890 twee maal in de week. Dit betekend dat we heel veel trainers, zo’n 50!!! nodig hebben om alles goed te laten verlopen.

Door de inspanning van het dagelijks bestuur jeugd en de opleidingsverantwoordelijken lukte het om voor de zomer met een trainingsplaat te komen en daaraan trainers te binden. Velen die het vrijwillig doen, anderen die maatschappelijke stage draaien en anderen die vanuit hun opleiding uren moeten maken. Maar allemaal, omdat ze iets hebben met LSC.

Als blijk van waardering een clubcard die te gebruiken is in ons restaurant. Afhankelijk van het aantal uren dat een trainer voor de groep staat is er een bedrag gekoppeld aan de card. Voor de trainers die vorig jaar voor de groep stonden en een card ontvingen is inmiddels weer een bedrag op de card gestort.

DBJC/ HB

  • Deel dit artikel