menu

Verslag ALV Club van 50

Bestuursmededeling Geplaatst door

Afgelopen week vond op donderdagavond onder aanwezigheid van een groeiende belangstelling de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de onze mooie club van 50 plaats.

Zoals gebruikelijk blikte voorzitter Arjen Velds terug op een succesvol jaar, waarin voor de vereniging s.v.c. LSC 1890 de verschillende bestedingsdoeleinden financieel mogelijk zijn gemaakt. Te denken valt hierbij aan het bord voor Ereleden, de kluisjes in de wedstrijdkamer en de bijdrage van 1.900 euro ten behoeve van dugouts voor het moment dat het tweede kunstgras een feit zou worden. De twee buitentafels, die ook tijdens de vorige ALV zijn gekozen lopen nog ‘in bestelling’ en zullen zo spoedig mogelijk te bewonderen zijn.

Daarna gaf de Penningmeester Rene Zijlstra op vakkundige wijze uitleg van de financiële positie van de Club van 50, en de leden concluderen dat we een sterk financiële positie hebben die jaarlijks door de aanwas van nieuwe leden steeds groeit. Helaas wordt tegelijkertijd wel geconstateerd dat een 18 tal leden nog geen bijdrage heeft geschonken voor het huidige seizoen, iets dat later door Romke Akkerman als vertegenwoordiger van de voor het leven ingestelde Kascontrole Commissie (Romke samen met Jan Ringma) wordt bevestigd. De door de Kascontrole Commissie met knipoog aangedragen mogelijke ‘sancties’ wordt door het Bestuur serieus genoteerd en zij belooft hier navolging aan te zullen geven. De Kascontrole Commissie presenteert haar bevindingen en vraagt de leden om decharge te verlenen aan het Bestuur van de Club van 50, wat met applaus wordt bekrachtigd.

Aansluitend wordt er zoals ieder jaar weer gestemd op de bestedingsdoeleinden, die door de inbrengers met enthousiasme en verve worden gepresenteerd. Zes bestedingsdoeleinden worden gepresenteerd variërend van een aanvullende bijdrage aan de dugouts, een nieuwe geluidsinstallatie voor buiten, een verzorgingskoffer voor de A-selectie, een tassenrek, een drietal baniervlaggen en ten slotte ballenkarren voor jeugd en senioren. Het bestedingsdoel van Dick Brouwer zijnde de hogedrukreiniger wordt van de lijst gehaald vanwege de mooie geste van Ronnie Sytsma, dat hij nog een dergelijke reiniger over heeft. Perfect voorbeeld trouwens van oplossend vermogen van leden onderling. Na de stemming en telling worden met in achtneming van het besteedbare bedrag van € 7.200 de ballenkarren en de geluidsinstallatie (ad € 6.000) gekozen.

Tijdens de rondvraag komt de hoogte van het bedrag van de bestedingsdoeleinden ter sprake, daar zoals bij de aanschaf in deze van de geluidsinstallatie een groot deel van het beschikbare budget al wordt vergeven, waardoor andere bestedingsdoeleinden niet kunnen worden aangeschaft. Een gedachte die wordt geopperd om een te onderzoeken of een mogelijke limiet per jaar in combinatie met het uitsmeren van het bedrag over meerdere jaren, zal door het Bestuur worden onderzocht.

Daarnaast wordt geopperd om, ten aanzien van de bedragen van de bestedingsdoeleinden, toch waar mogelijk nog scherper te onderhandelen met fabrikanten / producenten via het netwerk van de leden van de Club van 50. Dit laatste behoort vanzelfsprekend zeker tot de mogelijkheden, waarbij aangetekend wordt dat de aangebrachte bestedingsdoelen ondersteund zijn met meerdere offertes.

Extra ingebracht: Ten aanzien van de stemming op het bestedingsdoel stemmen de leden unaniem tegen de mogelijkheid om in de toekomst via mail te kunnen stemmen op een bestedingsdoel. Het presenteren en de aansluitende levende discussie zouden volgens de aanwezige leden dan tot het verleden gaan behoren, wat de kracht van de huidige opzet van kiezen negatief zou beïnvloeden.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de ALV en wordt er onder genot van een drankje en hapjes – verzorgd door de man waarop we altijd een beroep kunnen doen Erwin Nolten – nog een aantal uren gezellig “na-vergaderd’.

NB: de komende maand is zoals gebruikelijk weer de maand waarop we de leden maar ook nieuwe leden (!) verzoeken om hun bijdrage voor het komende seizoen te doen. Dit kan simpel via de site onder de link van de Club van 50. Daarnaast zal de Penningmeester de komende weken alle leden individueel benaderen. Iedereens bijdrage maakt het ieder jaar mogelijk om nog meer bestedingsdoeleinden financieel voor LSC 1890 te kunnen en te mogen te realiseren.

Namens het Bestuur van de Club van 50,

Perry Dizij
Secretaris

  • Deel dit artikel