menu

Update 12-04 Sportpark LSC1890 en Corona

Bestuursmededeling Geplaatst door Arjen Posthuma

12.04-2021

Protocol verantwoord sporten 31-03-2021

24.11-2020

We keren terug naar de situatie van 14 oktober; dus trainen in viertallen op 1,5 meter afstand voor de senioren en jeugdteams die onderlinge wedstrijden mogen blijven spelen. Voor een teamsport als voetbal een zeer teleurstellende stap. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft de bond beschreven in ‘Plan B: … Lees meer

4-11-2020
Gisteravond heeft het kabinet weer nieuwe zwaardere maatregelen afgekondigd. Dit betekend dat senioren aankomende 2 weken niet zullen trainen, jeugd gaat nog door.
20201104092643_201103_visual_tijdelijkeverzwaringvandegedeeltelijkelockd…

23-10-2020 | Update Corona maatregelingen

Informatie per 23 oktober 2020:

Vandaag kregen wij het bericht dat Bradley positief getest is op het coronavirus en dat Brian zich morgen laat testen (beiden selectietrainers jeugd. In het kader van deze besmetting delen wij onderstaande mail van de GGD met u.

Een trainer is positief getest en besmet met het coronavirus.

Bron- en contactonderzoek Vanwege het grote aantal positief geteste personen voert de GGD Fryslân momenteel nog minimaal bron- en contactonderzoek uit. De GGD vraagt daarom aan de positief geteste persoon om zelf in kaart te brengen met wie hij of zij binnen de besmettelijke periode zeer nauw contact heeft gehad.

De positief geteste persoon dient de betreffende contacten zelf te informeren over de besmetting.

Wij vragen u nogmaals extra alert te blijven op symptomen van het coronavirus: • Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn • (licht) hoesten • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) • Kortademigheid/benauwdheid • Verhoging óf koorts boven de 38 graden

Krijgt uw kind klachten? Dan blijft uw kind thuis. En u laat uw kind testen. Vraag een test aan via telefoonnummer 0800-1202 of via website www.coronatest.nl Heeft u vragen? Kijk op onze website voor meer informatie www.ggdfryslan.nl/coronavirus of op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Maatregelen per 14 oktober 22:00 uur:

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur en gelden vooralsnog voor de komende vier weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

Wat beteken deze maatregelen voor de jeugd voor LSC 1890?

Wat beteken deze maatregelen voor de senioren van LSC 1890?

De trainingsmogelijkheden voor de senioren zijn beperkt. Om toch nog enigszins invulling te kunnen geven aan een mogelijke training voor senioren gelden de volgende regels voor de komende periode:
  1. Er mag alleen op het hoofdveld worden getraind
  2. Spelers en trainers komen in trainingskleding via de achterzijde van het sportpark. De Leeuwarderweg-zijde blijft dicht.
  3. Spelers zijn maximaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig en verlaten na de training direct het complex.
  4. De kleedkamers zijn en blijven dicht en het sportpark is gesloten voor publiek.
  5. Er moet in groepjes van maximaal 4 personen worden getraind en de er mogen maximaal 4 groepjes tegelijkertijd op het hoofdveld trainen.
  6. Groepjes zijn duidelijk herkenbaar door gebruik te maken van verschillende kleuren hesjes.
  7. Er mogen maximaal 16 spelers exclusief trainers op het hoofdveld aanwezig zijn. Grotere teams – zoals maar niet beperkt tot bijvoorbeeld de totale A selectie – zullen dus hun teams moeten splitsen.
  8. De spelers en groepjes nemen de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht.
  9. De trainingen moeten onder toezicht staan van een trainer die verantwoordelijk is voor de handhaving.

Omdat op basis van bovenstaande niet ieder team op hun normale trainingsdag en -tijd kan trainen moet dit in overleg gaan met de Voorzitter van de Senioren Commissie. Er zal dus uitgeweken moeten worden naar andere dagen / weekend en inventarisatie alsmede de wijze van invulling van de betreffende training wordt door eerder genoemde voorzitter verzameld. Per team wordt het voorstel voorgelegd aan het Covidteam van LSC 1890 die hun goedkeuring moet geven.

Als wordt geconstateerd dat handhaving en of opvolging van bovenstaande niet correct plaatsvindt, zal dit senioren team uitgesloten worden van verdere training. Wij zijn ons bewust van het ‘directieve karakter’ van deze mededeling maar de minimale trainingsmogelijkheid die ons op dit moment wordt geboden moeten we dan ook koesteren en dit kan alleen als we gezamenlijk de regels handhaven.


29-09-2020 | Update Corona maatregelingen

Gister is er een persconferentie geweest en hieruit zijn weer een aantal maatregelingen voortgekomen. sommige regels zijn aangescherpt en andere regels zijn toegevoegd. Hieronder de punten die betrekkingen hebben op onze vereniging. Wij proberen u allen op deze manier continue op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Blijf gezond en pas goed op uzelf en respecteer de afspraken die we gemaakt hebben. Hieronder een samenvatting van de afspraken die vanaf heden gelden:

 

Veel gestelde vragen:

Wat moeten we doen als er een (mogelijke) coronabesmetting is binnen een team en welke gevolgen heeft dit voor het spelen van wedstrijden?’.

Wanneer een speler zich meldt met corona-gerelateerde klachten doorloop je als vereniging de stappen zoals beschreven in het schema, dat hieronder is te downloaden.

stappenplan-corona KNVB

Indien je klachten hebt en/of je laat testen dan verzoeken wij je de vereniging hierover in te lichten:

Betreffende de jeugdafdeling kan er gemaild worden naar: secretarisjeugd@lsc1890.nl

Betreffende de seniorenafdeling kan er gemaild worden naar: p.dizij@gmail.com

 

Zijn wedstrijden en toernooien  toegestaan?
Sinds 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Maar vanaf 29 september 18 uur mag daar geen publiek meer bij zijn.

Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als profsportwedstijden?
Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?
De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Mogen ouders naar sportwedstrijden en trainingen van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?
Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters vanaf 13 jaar wel.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?
De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?
Het is aan de sportsector om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor het doorgaan van wedstrijden en competities.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Sportkantines

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?
Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18 uur.

Waarom moeten sportkantines sluiten en andere horeca niet?
Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan.

 

hier de link naar de pagina van rijksoverheid met alle regels betreffende sport in het algemeen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

  • Deel dit artikel