menu

Toezegging boxen tijdens ALV

Bestuursmededeling Geplaatst door

Maandag 26-11-2018 stond de 128-ste algemene ledenvergadering van ons svcLSC1890 op het programma, speciale gast hierbij wethouder sport en welzijn mevrouw Gea Wielinga.(op de foto samen met voorzitter Henk Douwsma)

Voorzitter Henk Douwsma heette een ieder van harte welkom en nam de agenda met ons door, goedkeuring notulen 2017, akkoord nieuwe bestuursleden hoofdbestuur Annahil van den Dobbelsteen en 1e elftalspeler Seven vd Zee, terugblik afgelopen jaar, wethouder over boxen en 2e kunstgrasveld, financieel jaarverslag, voetbalzaken jeugd, voetbalzaken senioren, LSC gezond, veilig en toekomstgericht.

Na goedkeuring van de notulen werd onder luid applaus goedkeuring verleend aan het toetreden van Annahil, restaurantzaken en Steven, secretaris, in het hoofdbestuur. Vervolgens nam de voorzitter ons mee in weer een jaar. Uiteen werden gezet de successen op sportief gebied, het gaat LSC voor de wind met groot aantal teams, de samenwerkingsverbanden die zijn opgezet met oa Optisport en Fysio 0515, maar ook de maatschappelijke betrokkenheid met een BSO, buurt activiteiten, VOG en AVG en het vervolg wat gegeven werd aan het onderhoud van tribune en restaurant. Met als klap op de vuurpijl 10 jaar classic toernooi met op zaterdagavond Sneeker team tegen Lucky AJAX, wat een feest. Met als dieptepunt nog geen duidelijkheid over nieuwe boxen en het 2e kunstgrasveld.

Vervolgens kwam de wethouder aan het woord. Ook zij nam ons mee in een stukje verleden en keuzes die gemaakt waren op het gebied van boxen en die om redenen weer niet door konden gaan. Wel zegde ze toe dat de nieuwe boxen, in 1e aanleg 8 met toebehoren, in “klassieke stijl” gerealiseerd gaan worden. Er is budget vrijgemaakt en gemeenteraad is eerder al akkoord gegaan. Binnenkort zullen de gesprekken daarover weer gevoerd worden. De sporthal gaat definitief niet door daar dit visueel niet staat. In meest gunstige scenario zal aanvang volgend seizoen 1e paal de grond in gaan. Het 2e kunstgrasveld ligt gevoeliger. LSC staat als 1e op de lijst binnen de gemeente en noodzaak is bekend echter men kijkt naar totale aantal velden, er zijn nu genoeg , onderhoud is veel duurder dan verwacht en de discussie over kunstgras versus gewoon veld gaat door.

Daarna het jaarverslag door de penningmeester, een zeer verhelderend verhaal over de gezonde financiële positie waarin wij verkeren. De kascommissie was zeer tevreden en er werd decharge verleend. Hierna werd in gezoemd op de ontwikkelingen op voetbalgebied qua junioren en senioren. Positief daarbij de aanwas van lytse spilers en de 35+ voetballers. Er werd afgesloten met het feit dat we werken aan een veilige vereniging en wat we daarin al doen en oproep voor deelname voor werkgroepen voor een gezonde vereniging (alcohol/ roken/ voeding) en een toekomst bestendige vereniging.

Met als klap op de vuurpijl de award voor bijzondere prestaties aan Robbie en Erald voor hun tomeloze inzet voor de vereniging.

  • Deel dit artikel