menu

Talentontwikkeling/ Indeling teams

Bestuursmededeling Geplaatst door

Inleiding LSC1890

svcLSC1890 is er trots op dat zij met haar jeugdopleiding tot de Top 100 van beste jeugdopleidingen (amateurs) van Nederland behoort. LSC1890 wil deze positie graag behouden en wil met haar selectie-elftallen op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Tevens wil zij er zijn voor de basisteams. Investeren in een goede jeugdopleiding in de volle breedte is hierbij van belang.

Selectie -en basisteams

Binnen LSC 1890 onderscheiden we twee soorten teams. Selectieteams en basisteams. Thans zitten we in een transitie waarbij de KNVB uiteindelijk toewerkt naar leeftijdslagen van een geboortejaar. Voor aankomend seizoen zijn de selectieteams: JO19-1 en JO19-2, JO17-1 en JO17-2, JO15-1 en JO15-2, JO13-1 en JO13-2, JO11-1 en JO11-2 en JO11-3 en JO11-4, JO9-1 en JO9-2, JO8-1 en JO8-2. Voor meidenvoetbal spreken we nog niet over selectie -en basisteams.

BASISTEAMS

Bij de plaatsing in ‘basisteams’ wordt naast ‘niveau’ ook rekening gehouden met leeftijd, vriendschapsbanden; ook worden goed functionerende teams in tact gehouden met de aantekening dat ook hier wordt gekeken of er spelers zijn die zich onder grotere weerstand beter ontwikkelen. De basisteams trainen twee maal per week en de samenstelling van het basisteam is voor training als wedstrijddag gelijk.

SELECTIETEAMS

De selectieteams trainen minimaal twee per week. Bij minder trainen volgt in principe een wisselbeurt. Onder omstandigheden kan de coach daarvan afwijken. Onder andere op basis van de trainingen wordt de selectie samengesteld voor de eerst komende wedstrijd.

Van belang is dat bestaande selectiespelers niet verzekerd zijn van hun plaats; de veroverde plek moet keer op keer worden verdiend waarbij rekenschap gehouden dient te worden met sociaal wisselen. In de winter wordt gekeken of de meer talentvollere spelers al in een leeftijdscategorie hoger extra gaan meetrainen. Hierover is overleg tussen Opleidingsverantwoordelijken de trainers/coaches van de selectieteams. Van selectiespelers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan te verenging in de vorm van bv. jeugdscheidsrechter of jeugdtrainer.

Wanneer er tijdens een lopend seizoen een nieuw talent wordt ontdekt dat in een niet met zijn talent overeenkomstig team speelt zal met de ouders van dat talent worden besloten wat er met dat talent wordt gedaan. Hiertoe bestaan drie opties:

1 Direct overplaatsen naar een, voor zijn verdere ontwikkeling meer geschikt, selectieteam

2 Speler blijft in huidig team, maar traint 1x per week mee met een, voor zijn verdere ontwikkeling geschikt, selectieteam. De wedstrijden speelt hij/zij gewoon bij zijn/haar team.

3 Blijft in het huidige team en blijft gevolgd worden.

1e ELFTAL

1 Jeugdspelers die door de hoofdtrainer als talentvol worden beschouwd kunnen ter aller tijde, gedurende het seizoen, mee gaan trainen met het 1e. (Dit in tegenstelling tot het voetbaltechnisch beleidsplan van svcLSC1890, dat spreekt over mee trainen na de winter)

Sub a: mee trainen behelst 1x in de week trainen met het 1e en 1x met eigen team

Sub b: mocht jeugdspeler in de basis staan van het 1e dan is het 2x mee trainen met het 1e en niet met eigen jeugdteam.

2 Talentvolle jeugdspeler mag tot max 14, althans wat KNVB als aantal voorschrijft dat je nog met lager team mag meespelen, mee doen met het 1e. Speler doet op zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd dan niet mee met eigen jeugdteam.

3 Twee talentvolle jeugdspelers mogen als reserve me met het 1e. Zij spelen dan wel met eigen jeugdteam mee.

4 Na 1e training van het 1e wordt, zoveel als mogelijk, bekend gemaakt of een talentvolle jeugdspeler in de basis van het 1e staat.

Procedure teamindeling LSC1890

De volgende procedure wordt door LSC 1890 gehanteerd ten aanzien van teamindeling.

  1. Twee maal per jaar (december en mei) komen trainers/coaches van de teams en coördinatoren onder leiding van opleidingsverantwoordelijke bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt de ontwikkeling van zowel selectie- en als basisteamspelers besproken.
  2. In de ‘winterstop’ wordt de teamindeling voor de tweede seizoenshelft besproken en waar nodig en mogelijk ‘herplaatsingen’ vastgelegd.
  3. In de mei-vergadering wordt de concept-teamindeling gemaakt door de coördinatoren na input van OV, trainers, coaches, Hun input is van essentieel belang en wordt verwerkt.
  4. Het concept-teamindeling wordt gedeeld met het dagelijks bestuur jeugd.
  5. De voorlopige teamindeling wordt voor 1 juni op de website bekend gemaakt als ‘Voorlopige Selectie- en Basisteamindeling”.
  6. Tijdens een georganiseerd inloop uur kan over de indeling gesproken worden.
  7. Bij aanvang van het nieuw seizoen wordt de voorlopige indeling omgezet tot een definitieve.

svcLSC 1890: Plezier en prestatie in balans!

  • Deel dit artikel