menu

Status Kleedboxen – Kunstgrasveld

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

Donderdag 17 oktober heeft een afvaardiging van het Bestuur een gesprek gehad met onder andere wethouder Gea Wielinga verantwoordelijk voor Sport en Cultuur in de gemeente SWF en beleidsadviseur sport Andries de Jong.

Aanleiding van het door het Bestuur geïnitieerde gesprek was om antwoorden te krijgen op haar voorstel met betrekking tot de kleedgelegenheden op ons sportpark. De noodzaak van vervanging van de kleedgelegenheden, alsmede het aanleggen van een tweede kunstgrasveld, als vervanging van een bestaand grasveld, gaan terug naar voor 2013! De gemeente heeft op dit moment de kleedgelegenheden in eigendom en onderkent de erbarmelijke staat en wil graag van het eigendom af.

Het Bestuur geeft nogmaals aan dat het dossier “kleedgelegenheid en kunstgras” door de jaren heen continue wordt vertraagd door allerlei plannen / proefballonnnen van de gemeente,  al dan niet in samenspraak met allerlei sportverenigingen. Het resultaat is dat LSC op basis van haar 3D principe – draagvlak door dialoog – geen stap verder komt en hierdoor niet alleen beperkt is in haar verdere groei, maar ook een slecht gastheer is voor haar eigen leden en zij die van andere verenigingen, scholen en maatschappelijke instanties ons sportpark aan de Leeuwarderweg als ’thuis’ beschouwen.

Het voorstel dat de gemeente aan LSC heeft gestuurd legt de verantwoording voor de uitvoer van de vervanging van de gemeentelijke kleedgelegenheden bij LSC neer. Dat is voor het Bestuur aanleiding geweest om opnieuw in overleg te gaan met diverse instanties om de haalbaarheid en in het bijzonder de financiële risico’s die aan een dergelijk project kleven te kunnen beoordelen. Dit heeft er toe geleid dat het Bestuur alleen dan haar leden kan vragen in te stemmen met een mogelijk financieel risico, als het aanleggen van een extra kunstgrasveld integraal onderdeel wordt van het vervang van de bestaande kleedgelegenheid. Niet alleen heeft LSC op basis van de KNVB-normen recht op vier velden (wat door locatie niet mogelijk is en waardoor indertijd is besloten dat het oude ‘WPB-veld” vervangen zou moeten worden door een kunstgrasveld) maar met een tweede kunstgrasveld kan LSC zich verder ontwikkelen en zodoende de financiële risico’s, ten aanzien van het vervangen van de kleedgelegenheid, te beperken.

De wethouder bevestigt dat de vervanging van de kleedgelegenheid in de begroting voor volgend jaar is opgenomen, maar dat dit alleen het bedrag betreft wat aan LSC wordt gegeven als LSC zelf verantwoording en uitvoering aan de vervanging geeft. Het Bestuur waardeert het voortel en heeft nogmaals aangegeven dit alleen aan haar leden voor te kunnen leggen als het als een totaalpakket (Veld + Boxen) wordt gepresenteerd.

Het Bestuur is verrast wanneer de beleidsadviseur aangeeft dat in de gemeente SWF er helemaal geen kunstgrasvelden meer zullen worden aangelegd. Hieraan liggen volgens hem twee oorzaken ten grondslag:
(1) Een overschot aan velden binnen de gemeente en dit in combinatie met het teruglopend aantal voetballende leden en
(2) De kosten voor onderhoud en afschrijving van kunstgrasvelden.
Diverse malen probeert het Bestuur te achterhalen of dit beleid is van de gemeente, daar beleid betekent dat het voor alle verenigingen – voor nu en in de toekomst – geldt en er dus een zogenaamd ‘level playing field’ ontstaat. Het uiteindelijke antwoord van de Wethouder dat dit een ‘goede en duidelijke vraag’ is moet zij helaas uitzoeken en  dat ‘dit even duurt’ stelt het Bestuur niet erg gerust.

Het Bestuur legt aan het eind van het plezierige en constructieve gesprek nogmaals de reden uit waarom er een koppeling is tussen tweede kunstgrasveld en vervanging kleedgelegenheid. De wethouder geeft op haar beurt aan dat zij de positie van LSC nu nog beter begrijpt en zegt toe dat zij op korte termijn een terugkoppeling zal geven over de uitkomst en consequenties ten aanzien van het voorstel van LSC.

Het Bestuur zal zoals gebruikelijk de vinger aan de pols houden en de leden van LSC op hoogte blijven houden.

 

 

  • Deel dit artikel