menu

Nieuwsbrief kleding

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

Beste leden van LSC 1890,

In deze nieuwsbrief is aanvullende informatie opgenomen ten aanzien van de kleding voor het komende seizoen. In een eerder bericht hebben we al kenbaar gemaakt dat we met ingang van het seizoen 2024-2025 123Inkt als nieuwe kledingsponsor hebben. Hier zijn we enorm blij mee! Deze wisseling van sponsor heeft echter financieel en op het gebied van de logistiek wel een aantal gevolgen. In deze nieuwsbrief lichten we die graag toe.

Bestaande kleding
Op dit moment hebben jullie kleding en een tas in jullie bezit die gesponsord is door Craft. Voor deze kleding en tas is een borg betaald. Deze kleding is voor de wedstrijden te gebruiken waarbij de shirts in de meeste gevallen in een teamtas zitten. Met ingang van het nieuwe seizoen krijgen jullie een nieuwe set die ook alleen te gebruiken is op de wedstrijddagen. Op de trainingen mag deze set dus niet gebruikt worden. De bestaande kleding en tas kunnen jullie echter houden waardoor jullie gelijk een set hebben om in te trainen. Hierbij is de voorwaarde wel dat de betaalde borg komt te vervallen.

Langs deze weg doen we de oproep aan alle leden om de kleding te houden en de borg te laten vervallen. Voor jullie is het voordeel dat jullie een goedkope set met tas hebben om in te trainen of om anderzijds ergens voor te gebruiken. Voor LSC brengt dit als voordeel met zich mee dat de in het verleden ontvangen middelen ingezet kunnen worden voor de grote projecten die op dit moment binnen LSC spelen, zoals de ledverlichting en de restauratie van het monument. Hier hebben we uiteindelijk allemaal baat bij!

Mocht het echter toch zo zijn dat je toch de kleding met tas in wilt leveren en de borg terug wilt ontvangen, dan kan dat op het inlevermoment. Het inlevermoment is zaterdag 13 juli tussen 10.00 en 12.00 op het sportpark. De voorwaarde hierbij is wel dat de set volledig moet zijn. Alleen bij de volledige set bestaande uit een tas, een paar sokken, een broekje, en een jack (extra voor de jeugd) wordt de betaalde borg uitgekeerd. Er zal geen sprake zijn van een gedeeltelijke terugbetaling van de borg. Het wedstrijdshirt mag iedereen houden.

Nieuwe kleding
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de nieuwe kleding voor het komende seizoen gereed te hebben. Door de sponsorcommissie wordt nog naar een aantal shirtsponsors gezocht. Mocht je belangstelling hebben of iemand kennen die belangstelling heeft, neem contact op met de sponsorcommissie (Steven van der Zee 06-29532215). Het streven is dat jullie voor de eerste wedstrijd de complete set in jullie bezit hebben. Zoals eerder aangegeven is deze set alleen voor de wedstrijddagen.

Het contract met 123Inkt is afgesloten voor een periode van drie jaar. De set zal dus ook binnen deze looptijd gebruikt worden. LSC heeft besloten om voor deze sets niet te gaan werken met een borg maar met een eenmalige bijdrage van € 30, voor drie jaar. Dit bedrag zal voor aanvang van het nieuwe seizoen geïncasseerd worden via een automatische incasso, op dezelfde manier als de contributie. De verwachting is dat jullie in week 35/36 de kleding op kunnen halen. Hiervoor zal nog een afzonderlijk schema gemaakt worden die tijdig met jullie gedeeld zal worden.

Middels deze nieuwsbrief hopen we dat we jullie voldoende geïnformeerd hebben over de kleding voor het komende seizoen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie contact opnemen met Gerrit Boorsma 06-55842494.

Langs deze weg willen we jullie allemaal een hele fijne zomerperiode toewensen en tot in het seizoen 2024-2025!

Bestuur LSC 1890

  • Deel dit artikel