menu

Kleedkamers!! ook op ALV 26/11 komt allen

Bestuursmededeling Geplaatst door

Sneek, 13 november 2018 Bron: Omrop Fryslan
Er wordt opnieuw serieus gekeken naar het scheiden van de gecombineerde nieuwbouw van de gymzaal en kleedkamers op het terrein van de Sneker voetbalclub LSC. Wethouder Maarten Offinga deed daar maandag een mededeling over in de gemeenteraad van Súdwest Frylân. Hij was daarmee een beetje voorbarig, want er ligt nog geen officieel collegebesluit onder.

Op dit moment lopen er onderzoeken om een en ander door te rekenen. Het idee is dat de nieuwbouw van de kleedkamers eerder in zicht komt als de bouw van de gymzaal wordt uitgesteld, maar of dat ook zo is, moet nog blijken.

Het plan van de gemeente om beide zaken te combineren kwam eerder dit jaar onder grote druk te staan, nadat welstandsorganisatie Hûs en Hiem een negatief advies gaf over nieuwbouw op het terrein van het rijksmonument.

De gymzaal is bedoeld voor leerlingen van basisscholen in de wijk Stadsfenne. Die gebruiken nu verouderde accommodaties voor de gymlessen.

Tijdens de ALV op maandag 26 november 2018 zal onder andere Wethouder Gea Wielinga aanwezig zijn om een nadere update te geven van de stand van zaken tav kleedboxen.

  • Deel dit artikel