menu

Incasso contributie van start

Bestuursmededeling Geplaatst door

Zoals voorgaande jaren werkt s.v.c. LSC1890 ook nu weer samen met Club Collect om de incasso van onze contributie verzorgen.

In principe ontvangt u een e-mail of sms-bericht met een link naar uw eigen betaalomgeving. In geval dat wij geen email-adres of mobielnummer van u hebben, zult u per post ‘de link’ ontvangen. Wij vragen u om binnen 10 dagen na ontvangst van het bericht, via uw beveiligde elektronische betaalomgeving, aan te geven of u de contributie in termijnen of in één keer wenst te voldoen.

Mochten u niet inloggen en uw betaalwijze kiezen, dan zullen wij met de door u afgegeven volmacht gaan incasseren.

Tenslotte maken wij u erop attent dat voor het het betalen in termijnen, alsmede voor eventueel gestorneerde incasso’s, kosten in rekening zullen worden gebracht.

Wij danken u voor uw medewerking en mocht u vragen hebben dan spreekt het voor zich dat u zich te allen tijde tot mij kunt richten, bij voorkeur via het platform van Club Collect.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van s.v.c. LSC 1890

Johan Boomsma, penningmeester

  • Deel dit artikel