menu

In Memoriam

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

In Memoriam

Op 27 november jongstleden is op 81 jarige leeftijd overleden Jelle Bergmans.

Jelle heeft in zijn jongere jaren gevoetbald bij LSC 1890 en was toen en daarna altijd als lid betrokken bij onze vereniging. Bijna altijd aanwezig bij de Algemene Ledenvergaderingen en bijna altijd zijn eigen mening naar voren brengend over onderwerpen die hem na aan het hart lagen zoals de financiële positie van de vereniging.

Deze betrokkenheid heeft er ook toe geleid dat Jelle geruime tijd lid is geweest van de Kascommissie en lid was van de Club van Vijftig. Bij de Algemene Ledenvergaderingen van deze Sponsorclub was hij ook altijd aanwezig en ook hier bracht hij zijn standpunten naar voren.

Een markante en bevlogen LSC’r is heengegaan, moge hij na een bewogen leven in vrede rusten.

Alle steun en sterkte voor zijn naasten en vrienden.

Bestuur LSC 1890

  • Deel dit artikel