menu

Bereikbaarheid parkeerplaats LSC 1890 per 4 april

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

Bereikbaarheid parkeerplaats LSC1890 per 4 april

In opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân voeren wij werkzaamheden uit in de omgeving van de Sytsinga- en Offingawiersterleane. Graag informeren wij u in deze brief over de werkzaamheden die binnenkort aan de toegangsweg naar de parkeerplaats van de sportvoorzieningen.

Werkzaamheden

Maandag 3 April beginnen wij met de werkzaamheden aan het gedeelte Offingawiersterleane wat tevens de toegangsweg is tot de parkeerplaats van de sportvoorzieningen te Sneek. Zie het kaartje van het werkgebied achter op deze brief. Met rood is weergegeven welk weggedeelte zal worden afgesloten voor alle verkeer. Wij leggen een tijdelijke toegangsweg aan via de Oudvaart.

We beginnen met het openbreken van de weg en het gedeeltelijk vervangen van de riolering, vervolgens her-straten we de rijbaan. Naar verwachting duren deze werkzaamheden c.a. 4 weken dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Parkeren en bereikbaarheid

Om de parkeerplaats goed bereikbaar te houden voor bezoekers van de sportvoorzieningen leggen wij aan de andere kant van de parkeerplaats een tijdelijke rijplatenbaan neer. De parkeerplaats blijft bereikbaar via de omleidingsroute naar de tijdelijke toegangsweg aan de Oudvaart.

Op maandag 27 maart zetten wij vooraankondigingsborden neer om gebruikers en omwonenden vast te wijzen op de tijdelijke oplossing. De omleiding wordt op maandag 3 april van kracht, vanaf dat moment is de toegangsweg aan de Offingawiersterleane afgesloten.

Wij willen via deze wijze alle gebruikers van deze parkeerplaats verzoeken om dit naar bezoekers, leden, patiënten en cliënten te communiceren.

 Veiligheid
Om aan de voorschriften voor veilig werken te voldoen, mogen er in de nabijheid van machines geen voertuigen worden neergezet. De machinisten en chauffeurs van de machines zijn uiterst geconcentreerd in hun werk, zij zien veel, maar niet alles. Kinderen vinden ons werk meestal interessant. Informeer daarom uw kind(eren) dat zij buiten het bereik van onze machines en uit het werkvak blijven.

De werkzaamheden zullen ongetwijfeld hinder opleveren. Wij doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Heeft u toch nog vragen over deze werkzaamheden dan u deze stellen aan de uitvoerder van A. Faber B.V., dhr. D. Kiewied te bereiken op werkdagen van 7.00 – 16.30 uur op: 06 -10 36 82 64.

Of aan de toezichthouder van de Gemeente dhr. A. Hofman, te bereiken via het algemene nummer: 14 05 15

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op uw bereidwillige medewerking.

  • Deel dit artikel