menu

ALV Club van 50 2022

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

ALV Club van 50

Na meer dan twee jaar elkaar te hebben gemist, vond gisterenavond de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Club van 50 plaats. Een mooi aantal van het totaal van 125(!) leden vond de weg naar het LSC-complex aan de Leeuwarderweg, alwaar voorzitter Arjen Velds de aftrap gaf voor een gezellige avond.

Na de gebruikelijke terugblik en de melding dat de Club van 50 aan verjonging toe is, en daarom gezocht wordt naar een nieuwe voorzitter en secretaris, gaf penningmeester Rene Zijlstra inzage in de financiële positie van de Club van 50. Voorafgaand aan de uitleg van de bevindingen van ‘de boeken’, stond Romke Akkerman op zijn mooie en karakteristieke wijze stil bij het helaas niet aanwezig kunnen zijn van mede-kascommissielid Jan Ringma. Na de uitleg van Romke en de toezegging dat hij samen met Jan Lourens ook het komende jaar de kascommissie zal vormen, werd door de leden decharge verleend aan bestuur waarna de presentatie van de bestedingsdoelen kon beginnen.

In totaal werden acht bestedingsdoelen gepresenteerd waarna de leden onafhankelijk van elkaar konden stemmen. Daan Daniels presenteerde op enthousiaste wijze de wens om nieuwe winterjassen en polo’s voor alle trainers financieel te ondersteunen. Aansluitend was het Niels Engelmoer die de leden meenam in de geschiedenis van het Classic Toernooi en de noodzaak om ook uiterlijk de klassieke uitstraling te verzorgen door middel van de aanschaf van bijpassende shirts. Ten slotte gaf Dennis Betten uitleg van de resterende vijf bestedingsdoelen; Dugouts voor veld 2, een betonnen tafeltennistafel, 4 nieuwe verplaatsbare trainingsgoaltjes, verrijdbare flip-overs en mobiele bankjes maakten het totaal van acht bestedingsdoelen compleet.

Tijdens het uitrekenen van de uitslag werd door Martijn Graafsma op uitmuntende wijze BBQ verzorgd, welke door Slagerij De Vries mogelijk was gemaakt. Het geweldige weer, de leden en het eten zorgden voor het beoogde gezellige samenzijn onder het motto van ‘het is goed je weer eens te zien’.

Daar er een behoorlijk bedrag in kas zat (14.420,-) konden meerdere bestedingsdoelen worden gerealiseerd en nadat alle leden onafhankelijk van elkaar hadden gestemd en de ’wiskundige‘ Jorrit Bax alles had uitgerekend, maakte secretaris Perry Dizij de winnende bestedingsdoelen bekend. Duidelijke voorkeur werd door de leden gegeven aan de aanschaf van twee nieuwe dugouts, nieuwe jassen en polo‘s voor alle jeugdtrainers, nieuwe classic-shirts en vier verrijdbare trainingsgoaltjes. De overige drie bestedingsdoelen haalden helaas de kiesdrempel van 10% niet en vielen dus af.

De onmiskenbare formule van het presenteren en selecteren van de bestedingsdoelen in combinatie met het altijd gezellig samenzijn was wederom succesvol en toont de kracht van de Club van 50 aan. Voor ieder lid van LSC 1890 wordt door de financiële ondersteuning van de Club van 50 veel mogelijk gemaakt. Dank daarom aan alle leden van de mooie Club van 50 en mocht je nog geen lid zijn, blijf dan niet aan de zijlijn staan maar doneer en wordt onderdeel van een club die het verschil maakt.

Namens het Bestuur van de Club van 50,

Perry Dizij
Secretaris

  • Deel dit artikel