menu

ALV: 4 april 2024

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

Op donderdagavond 4 april zal om 19:30 uur onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden, waarbij de volgende aandachtspunten op de agenda zullen staan

1. Opening
2. Goedkeuring notulen ALV 2023
3. Ingezonden stukken / afmeldingen
4. Terugblik voorgaand seizoen
5. Bestuurswijziging
Voorgesteld wordt om Niels Engelmoer te benoemen tot lid van het bestuur.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 x 24 uren voor de ALV melden bij de secretaris met een lijst van handtekeningen van minimaal 10 leden welke de kandidatuur ondersteunen.
6. Update jeugd
7. Update senioren
8. Financieel verslag 2022/2023
9. Kascommissieverslag
10. Benoeming kascommissie
11. Rondvraag na inventarisatie

Mocht u zelf nog onderwerpen hebben die op de agenda zouden moeten komen dan vernemen die wij graag voor maandag 29 maart via mail aan Steven van der Zee (secretaris@lsc1890.nl).

Het restaurant zal om 19:00 uur zijn geopend en wij hopen u van harte welkom te mogen heten.

Met sportieve groet,

 

Het Bestuur
s.v.c. LSC 1890

  • Deel dit artikel