menu

Algemene ledenvergadering 2021

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

Nieuwbouw kleedkamers LSC1890

Beste LSC’ers,

Nadat de gemeente budget beschikbaar had gesteld voor de afbraak en nieuwbouw van kleedkamers van LSC1890, volgde een periode van offertes opvragen en bijkomende kosten berekenen. Dit traject is nu voltooid. Op de ledenvergadering zullen we het gevoerde proces met u doornemen, de resultaten voorleggen en de ledenvergadering toestemming vragen voor het akkoord gaan met de financiële verplichtingen die met de nieuwbouw zijn gemoeid. Gelet op het belang, zal deze ALV een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van LSC 1890 zijn.

Daar we vanwege de corona regelgeving beperkt zijn in het houden van een ‘fysieke’ Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft het Bestuur besloten om een zogenaamde ‘online ALV’ te organiseren.

Op donderdag 6 mei 2021 zal om 19:30 uur vanuit onze bestuurskamer deze “online ALV” aanvangen.

Nadat u zich heeft aangemeld om deze ‘online ALV” bij te willen wonen, ontvangt vooraf extra informatie omtrent de inlogprocedure.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Presentatie nieuwbouw kleedkamers.
  (proces, bouwplan, financiering)
 4. Voorstel in te stemmen met:
  bouwplan, bouwcontract en financiering bouw, eigendom kleedkamers.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

Inschrijving voor de ALV is gesloten! 

 

 • Deel dit artikel