menu

Algemene ledenvergadering 2020

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

Beste LSC-ers,

Daar we vanwege de Corona regelgeving beperkt zijn in het houden van een ‘fysieke’ Algemene Leden Vergadering (ALV) maar toch diverse zaken met onze leden willen delen, heeft het Bestuur besloten om een zogenaamde ‘online ALV’ te organiseren.

Op maandag 14 december 2020 en start om 19:30 uur vanuit onze bestuurskamer deze “online ALV”.

Nadat u zich heeft aangemeld om deel te willen uitmaken van de ‘online ALV”, ontvangt u per mail een link naar het programma Cisco Webex Meetings, zodat u op maandag 14 december vanaf 19:30 uur de ‘online ALV kan bijwonen’.

Om alles goed te laten verlopen, wordt het volgende schema gevolgd:

De volgende onderwerpen staan op de agenda en iedereen kan tot vrijdag 11 december 19:30 uur zijn of haar reactie/opmerkingen indienen d.m.v. van het invullen van het formulier.

Notulen Algemene ledenvergadering 2019

  • Deel dit artikel