menu

Aanpassing beleid jeugd!!!

Bestuursmededeling Geplaatst door

svcLSC1890 is er trots op, dat zij met haar jeugdopleiding tot de betere jeugdopleidingen (amateurs) van Nederland behoort. LSC1890 streeft ernaar om dit niveau te behouden door met haar selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.

Dit impliceert dat deze selectieteams in de bovenbouw (JO19 t/m JO13) op divisie niveau uitkomen en de selectieteams in de onderbouw (JO12 t/m JO8) minimaal op hoofdklasse niveau uitkomen. Daarnaast is door de vereniging gedefinieerd dat vriendschap, plezier en kwaliteitsbevordering belangrijkere onderdelen zijn voor haar basisteams.

Het beleid van svc LSC 1890 onderschrijft het belang van een constante investering in een goede jeugdopleiding. svcLSC1890 neemt in haar beleid ook notie van externe factoren waaronder, demografische ontwikkelingen, maatschappelijke invloeden, visie KNVB en spiegelt deze aan haar opgedane ervaringen.

Bovenstaande uitgangspunten heeft ons doen besluiten aanpassingen te doen op het Voetbal Technische Beleids Plan (VTBP), die vanaf het seizoen 2019-2020 zullen worden doorgevoerd. Het spreekt voor zich dat de invoering, maar ook zeker de effecten die de aanpassingen op het VTBP met zich meebrengen, zullen worden gemonitoord en geevalueerd. Bevindingen zullen met direct en indirect betrokkenen worden gecommuniceerd.

Indeling Selectie -en Basisteams
Binnen svcLSC1890 kennen we selectie- en basisteams. Voor seizoen 2019-2020 zal in alle leeftijdscategorieën in tegenstelling tot het VTBP alleen het 1e team het zogenaamde selectieteam zijn. Reden hiervoor is dat onder andere door de invoering van de vele leeftijdscategorieën, met als gevolg het minder aantal teams in een leeftijdscategorie, er nagenoeg geen noemenswaardig verschil meer is tussen het 2e team en overige basisteams.

Ten aanzien van de onderbouw geeft de visie van de KNVB duidelijk aan dat plezier in het voetbalspel prevaleert. Neem daarbij de jarenlange ervaring van de vereniging waarbij het ‘aansluiten’ van het 2de team bij het 1ste team niet passend blijkt te zijn, en het spreekt dan voor zich dat ook de onderbouw met ingang van het seizoen 2019-2020 in iedere leeftijdscategorie 1 selectie kent en de overige teams als zogenaamd basisteams zullen worden gedefinieerd. Voor meidenvoetbal spreken we nog niet over selectie -en basisteams. Uitgangspunt is dat een ieder in zijn eigen leeftijdscategorie uitkomt.

Voor de volledige notitie Teamindelingen. Talentontikkeling 2019-2020

  • Deel dit artikel