menu

4 maart 2019, 129 jaar!!!!

Bestuursmededeling Geplaatst door

Om de historie van de club s.v.c. Lycurgus Sparta Combinatie 1890 te beschrijven, moet worden teruggegaan naar de 19e eeuw. Om precies te zijn tot aan 4 maart 1890; de datum waarop Lycurgus, de voorloper van de huidige s.v.c. Lycurgus Sparta Combinatie, werd opgericht.

Overigens werd tot het jaar 1937 algemeen aangenomen dat Lycurgus op 19 september 1891 was opgericht. Eerst in dat jaar kregen de samenstellers van het toen ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van de combinatie uitgegeven boek een document in handen waaruit onomstotelijk kwam vast te staan dat de cricket- en croquetclub (!) Lycurgus ruim een jaar eerder op 4 maart 1890 bleek te zijn opgericht. Het was op 4 maart 1939 dat onze toenmalige secretaris, Sjoerd Zandstra, zich na een lange periode van voorbereiding namens het L.S.C.-bestuur met een schrijven tot het Bestuur van de Nederlandsche Voetbalbond richtte. Hierin deelde hij mee dat uit oude archieven duidelijk was vast komen te staan dat de v.v. Lycurgus werd opgericht op 4 maart 1890. Hij verzocht de Bond deze datum als onze officiële oprichtingsdatum te erkennen. De bond wees in eerste instantie het verzoek af, doch zegde wel toe deze zaak aan een nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen. Doordat in die periode in Nederland de mobilisatie uitbrak, ontstond de nodige vertraging. Eerst op 24 juni 1941 ontvingen wij de verblijdende mededeling dat het Bondsbestuur uiteindelijk onze mening deelde. Vanaf dat moment is 4 maart 1890 definitief als oprichtingsdatum aangenomen. Daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling en werd L.S.C., na L.A.C. Frisia (1883) uit Leeuwarden en v.v. Be Quick (1888) uit Groningen, de oudste vereniging in het Noorden.

Ruim een jaar bleef Lycurgus bestaan voordat ze in de zomer van 1891 werd ontbonden. Korte tijd later, op 19 september 1891, werd Lycurgus wederom opgericht. Dit was overigens de datum welke tot aan 1937 werd aangenomen als de officiële datum van oprichting. In het prille begin van het clubbestaan werden hoofdzakelijk het cricket en het croquet beoefend. Niet veel later, na een tweede ontbinding én herrijzing in 1893, was het cricket en croquet echter alweer naar de achtergrond geschoven en hield de club zich in die tijd voornamelijk bezig met andere takken van sport zoals kaatsen en lawntennis. Eerst in het voorjaar van 1895 doet met de komst van de gebroeders Joekes het toen nog bruine monster, de voetbal, zijn intrede in de club. En in 1897 heeft Koning Voetbal al haar andere sporten verdreven en blijft – tot aan de dag van vandaag – het voetballen als alleenheerser over.
Zie verder Menu/ Clubinfo/ Historie

Foto Lycurgus 1905

  • Deel dit artikel