menu

2020-2021 trainingsschema en trainers jeugd

Bestuursmededeling Geplaatst door het bestuur

Ondanks de corona crisis gaan de voorbereidingen ten aanzien van het nieuwe seizoen 2020-2021 gewoon door. Hierbij willen we jullie alvast meenemen in het concept trainingsschema en invulling selectietrainers, hoofd-opleidingen, opleidingen-onderbouw en opleidingsverantwoordelijke/ begeleider selectietrainers. We zijn oprecht trots dat velen hun committent hebben getoond. Met deze groep trainers hebben we een robuust fundament en een investering naar de toekomst. Voor de invulling trainer JO19-1 zijn we nog in gesprek.

Conform onze opgestelde gedragsregels, willen we nadrukkelijk opvolging geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging. Derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3. Daarnaast zijn we ook aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen, afhankelijk van het aantal keeperstrainers, volgend seizoen weer worden georganiseerd onder leiding van Casper Lemke, onze coördinator keeperstrainingen. Voor de keeperstrainingen komen in principe in aanmerking de keepers van de JO19 t/m JO13 en meiden. De spelers van de JO12 t/m Lytse (allen klein veld) hebben vanuit basis principe geen vaste keepers en derhalve ook geen keeperstrainingen.

Hoofd opleidingen Daan Daniels
Opleidingsverantwoordelijke onderbouw Jesper Knoop
Begeleider/ opleidingsverantwoordelijke trainers Jente Bootsma

Voorlopige indeling selectietrainers, die tevens verantwoordelijk zijn voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

JO19-1 Vacature, met assistent Bradley Steensma

JO17-1 Daan Daniels met assistent Jens Knoop

JO15-1 Jesper Knoop met assistent Brian Visser

JO14-1 Per Eggens met assistent Diederik Schrichte

JO13-1 Joris Spijkstra met assistent Jocelyn Haaima

JO12-1 Bradley Steensma

JO11-1 Jens Knoop

JO10-1 Jocelyn Haaima

JO9-1 Brian Visser

JO8-1 Diederik Schrichte

Lytse Spilers Jesper Knoop

Meidenvoetbal Bradley Steensma en Brian Visser

Zie voor de trainingstijden en verdere invullingen trainers gevoegd document:

Trainingsschema 2020-2021 versie 15 april 2020 (1)

  • Deel dit artikel