menu

Agenda ALV 19 november

Nieuws Geplaatst door Iwan Dijkstra

Beste leden,

Donderdag a.s. vindt in ons Restaurant aan de Leeuwarderweg de ALV plaats. Deze start om 20.00. De notulen van de vorige ALV  alsmede het jaarverslag van de penningmeester liggen een half uur van tevoren ter inzage. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

De agenda is als volgt:

1. OPENING.

2. VASTSTELLEN AGENDA.

3. VASTSTELLEN NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 05-11-2014.
(de notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage)

4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
(dit verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage)

6. VERSLAG KASCOMMISSIE.

7. BENOEMING KASCOMMISSIE.

8. RONDJE LANGS DE VELDEN: COMMISSIES

9. UPDATE KUNSTGRAS EN NIEUWBOUW.

10. RONDVRAAG.

11. SLUITING.

  • Deel dit artikel