menu

Aanmelden LSC1890

U kunt zich opgeven door het digitaal inschrijfformulier onder aan deze pagina volledig in te vullen.

Wilt u op proef meedoen? kies dan in het keuzemenu voor proef trainen!

De ledenadministratie neemt de aanmelding slechts in behandeling als het formulier compleet is ingevuld. Na overleg met de seniorencommissie of jeugdcommissie zal er een terugkoppeling plaatsvinden of de aanmelding tot een definitief lidmaatschap kan leiden.

Contributie 2024/2025
Senioren289
Senioren Niet Spelend137
Senioren Dames 7×7150
Senioren Heren 7×7150
Jeugd onder 19236
Jeugd onder 17222
Jeugd onder 15212
Jeugd onder 13201
Jeugd onder 12201
Jeugd onder 11189
Jeugd onder 10189
Jeugd onder 09158
Jeugd onder 08158
Lytse Spilers70
Sportvriend70

Contributie wordt bepaald op basis van geboortejaar en is inclusief bondscontributie. Een derde jeugdlid uit hetzelfde gezin kan aanspraak maken op 50% korting. De korting is voor het jongste kind. Als dit een ‘Lytse Spiler’ is dan is het zelfs 100%.

Aanmelden sportvriend
Omdat bij onze vereniging gezond bewegen hoog in het vaandel staat, heeft het Bestuur de “Sportvriend van LSC 1890” geïntroduceerd. Iedereen die Sportvriend van LSC wordt kan tegen een jaarlijks bedrag van €70,- ook gebruik maken van de vele faciliteiten bij Optisport

ClubCollect

De inning van de contributie is uitbesteed aan ‘ClubCollect’. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u ineens of in termijnen (drie) wilt betalen. Van ClubCollect ontvangt u een e-mail met instructies als de contributie betaalbaar is. Aan het betalen in termijnen zijn kosten verbonden. Ook wanneer een nieuwe termijnbetaling afgeschreven gaat worden, ontvangt u een vooraankondiging. Als een incasso teruggeboekt wordt zijn daar wel kosten aan verbonden. Het is niet mogelijk de contributie rechtstreeks aan de vereniging te betalen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De vereniging en haar geregistreerde leden zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade aan derden. De verzekering geldt uitsluitend tijdens clubactiviteiten, trainingen, etc. Opzettelijk aangebrachte schade, schade aan motorrijtuigen, diefstal en vermissing zijn van aansprakelijkheid uitgesloten. Deze zal worden verhaald op de betrokkenen.

Collectieve ongevallenverzekering

De vereniging heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerd is een uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens een verenigingsactiviteit. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet via de vereniging verzekerd.

Privacy Policy van Lsc1890
Voor nadere informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacy policy voetbalvereniging LSC1890,te vinden op onze website. privacy policy

Voor de afspraken die we hebben gemaakt over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de Privacy Policy Voetbalvereniging LSC1890, te vinden op onze website.