menu

Contributie inning van start op 7 december 2015

Na een lange en zorgvuldige voorbereiding heeft het bestuur van LSC 1890 besloten, om voor de inning van de contributie een samenwerking aan te gaan met Club Collect.

Wat is Club Collect?
Club Collect verzorgd op dit moment al voor veel sportverenigingen de incasso van contributies. ClubCollect levert zowel de club als u voordelen op. Alle betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig

Wat zijn uw voordelen?
Voor u is het voordeel het grote gebruiksgemak waarmee betalingen gedaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen en daar aan herinnerd te worden. De betaalverzoeken worden per mail en sms verzonden. Door op een link te klikken komt u in de persoonlijke betaalpagina van ClubCollect waar u uw betaalwijze kunt aangeven / aanpassen; aanpassen omdat de van u bekende gegevens als basis dienen.

Wat zijn de voordelen voor LSC 1890?
Voor LSC1890 heeft het ook voordelen. Het betekent administratieve lasten verlichting en een betere cash-flow voor de vereniging.

Hoe gaat eea in het werk?
ClubCollect zal namens LSC1890 iedereen vanaf maandag 7 december een e-mail, sms of brief verzenden met het verzoek om de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. U kunt ook aangeven in termijnen te betalen of ineens. Voor gespreid betalen wordt een bedrag in rekening gebracht gelijk aan 7,5% per rekening. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Voor betaling in termijnen  krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering. Indien u de contributienota na de vervaldatum voldoet wordt de rekening met Euro 5,00 verhoogd. Een incasso die niet lukt zal ook leiden tot een verhoging van de rekening (Euro 3,00). Indien wij nog niet over uw email of mobiele telefoonnummer beschikken zult u een brief met inlogcode ontvangen om op een beveiligde webpagina deze gegevens alsnog in te vullen. U kunt de gegevens ook samen met uw naam en adres doorgeven aan de penningmeester.

Hoe zijn uw persoonsgegevens gewaarborgd?
Een deel van uw persoonsgegevens zullen hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, ledenadministratie, ClubCollect en u als clublid. Deze uitvoering is noodzakelijk voor de uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging en dan natuurlijk specifiek de contributie inning. Dit zal geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art. 8 onder b Wpb) plaatsvinden. Uw gegevens worden veilig opgeslagen en mogen niet aan derden worden verstrekt. Meer informatie hierover kunt u ook vinden op https://clubcollect.com/nl/legal/privacy-statement.

Ten slotte zijn de leden tijdens de Algemene Vergadering van 17 juni 2015.akkoord gegaan om de zogenaamde kortingsregeling voor het  2de kind te laten vervallen. Vanaf het 3de kind is een korting van  50% van toepassing. Is de korting voor u van toepassing laat dit dan weten door middel van een mail aan de penningmeester met de namen en geboorte datums van uw kinderen. De korting geldt voor het jongste kind en zal in het eerste jaar aan u terug gestort worden. In de toekomst zal een en ander automatisch worden verwerkt.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben stuurt u dan een mail naar de penningmeester. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

Het Bestuur van LSC1890

clubcollect

  • Deel dit artikel