menu

Word vrijwilliger

Seizoen 2017-2018

Een club kan niet zonder vrijwilligers. Wilt u zich inzetten voor de club? Bijvoorbeeld in de kantine, in de wedstrijdkamer, als trainer of op wat voor manier dan ook? Stuur dan een mail naar de secretaris van de jeugdcommissie secretarisjeugd@lsc1890.nl.

Voor de vakjes met JA in onderstaande tabel zoeken we nog vrijwilligers.  LSC 1890 heet iedere vrijwilliger van harte welkom!

Functie’s Omschrijving                                                                                                  Vacature
Hoofdbestuur Algehele verantwoordelijkheid svc LSC 1890 nee
Commissie senioren verantwoordelijk voor organisatie senioren ja
Commissie junioren verantwoordelijk voor organisatie (coaches/leiders/ wedstrijdkamer/ dagleider) ja technisch/scheids
Commissie kantine Planning/ beheer kantine/ inkoop ja
Commissie terreinen en gebouw onderhoud gebouw en terrein ( snoeien/ reperatie’s/ lijnen trekken) ja
Commissie sponsoren Binnen halen sponsoren en onderhouden van de contacten ja
Commissie vrijwilligers Dient weer geheel opgezet te worden, zonder vrijw geen vereniging ja
Commissie terrein en verbouw richt zich op nieuw kunstgrasveld veld 3 en nieuwe boxen nee
Commissie kledng LSC kent haar eigen kledingshop nee
Commissie communicatie innovatieve wijze LSC promoten/ beheer sociale media ja
Stichting LSC lsc kent een stichting beheer van complex nee
Ledenadministratie gehele ledenafdm (nieuwe leden/ vertrekkende/overschrijvingen contacten met knvb) nee
Website content beheer van de site/ redactie stukken etc ja
Vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor vertrouwelijk kwestie’s nee
Technisch coordinatoren coordineren leeftijdsklasse jeugd ( aanspreekpunt trainers) ja
Organisatorische coordinatoren coordineren jeugd (aanspreekpunt coaches/ ouders etc) ja
Wedstrijdkamer openen complex za aaanspreekpunt scheids, digitaal verwerken van standen, instructie aanw ja
Materiaalbeheer Toezicht en uitgifte trainings en wedstrijdmaterialen (ballen/ shirts etc ) nee
Dagleiders Op zaterdagen bij jeugd opvangen van uitteams/ limonade schenken etc instructie beschikbaar ja
Kantinediensten Draaien van kantinediensten tijdens wedstrijden, kan doordeweeks maar vaak zaterdag ja
Scheidsrechters Jeugdwedstrijden en seniorwedstrijden en coordinatie ervan ja
Trainers Het trainen van een team, op een dag of meerdere dagen ja
Scouts Meedenken aan het verder ontwikkelen van scouting en daadwerkelijk scouten bij jeugd ja
Coaches Het coachen van een jeugdteam tijdens wedstrijden, instructie beschikbaar ja
Leiders Organisator van een team (mailen/ bellen etc) ja
HJO Verantwoordelijk voor uitvoeren van het technisch beleid van de jeugd nee
Toernooicoordinator Coordinatie van alle toernooien die binnen komen nee