menu

Definitieve indeling jeugdteams 2019-2020

Sneek, 15 september 2019

Beste jeugdleden, ouders/ verzorgers,

Hieronder de definitieve indeling jeugd s.v.c.LSC1890 seizoen 2019-2020.

Beleid

Voor de winter hadden we alweer de blik op aankomend seizoen en menig overleg heeft ten grondslag gelegen aan deze indeling. Het proces wordt altijd aangevlogen vanuit prestatie en plezier in balans waarbij uiteindelijk beleid de doorslag geeft. Zie hiervoor gevoegd document:

Teamindelingen. Talentontwikkeling 2019-2020

Trainingsplaat en trainers

Tevens zijn we weer bezig geweest met de invulling van de trainingsplaat en de invulling van de trainers. Verheugd zijn we te melden dat als opleidingsverantwoordelijke voor de bovenbouw en meiden is aangesteld Jente Bootsma en dat we voor de onderbouw Daan Daniels voor meerdere jaren hebben vastgelegd. Verder zijn als selectietrainers (alleen het 1e team is selectie en de rest is basisteam die we zo gelijkwaardig mogelijk proberen in te delen ) aangesteld. Ondergenoemden zij tevens verantwoordelijk voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

JO19-1 Jesper Knoop met assistent Camiel Gerritsen 

JO17-1 Daan Daniels met assistent Jens Knoop

JO15-1 Mats Landmeter met assistenten Jari en Erik Boersma

JO13-1 Joris Spijkstra met assistent Bradley Steensma

JO12-1 Bradley Steensma

JO11-1 Camiel Gerritsen

JO10-1 Jens Knoop

JO9-1 Jocelyn Haaima

JO8-1 Brian Visser

Lytse Spilers Daan Daniels

Meiden voetbal Jesper Knoop en Brian Visser en Diederik Schrichte

Zie voor de trainingstijden gevoegd document:

Trainingsschema 2019-2020 versie sept 4

Gedragsregels en Sancties

Tevens willen we op deze wijze de gedragsregels en sancties  die we binnen onze vereniging hanteren alvast weer met u delen, zie gevoegd document:

Gedragsregels LSC1890

Sancties svc LSC 1890

Indeling

En dan nu de DEFINITIEVE indeling per leeftijdscategorie. Er zijn nog een groot aantal spelers op proef die later toegevoegd worden als ze lid worden.

15.09.2019 Definitieve indeling jeugd overzichtslijst 2019-2020

We wensen iedereen  een heel prettig voetbalseizoen 2019-2020 die we in harmonie weer mogen doorbrengen.

Jeugdcommissie en dagelijks bestuur jeugd15.09.201Definitiejeugdoverzichtslijst 2019-2020