menu

Voorlopige indeling jeugdteams 2019-2020

Update 22 juni 2019

Ivm nieuwe leden toch nog even weer een update.  Hierbij de herziene voorlopige indelingslijst. De verwachting is dat dit tot na de zomer stand zal houden, waarna er nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd zullen gaan worden bv bij de selecties, waarna bij de 1e competitiewedstrijden deze indelingslijst definitief zal worden gemaakt.

Update 16 juni 2019

Voor 1 juni hebben we de voorlopige indeling bekend gemaakt. Vervolgens kon ook voor 1 juni het lidmaatschap beeindigd worden. Op 6 juni hadden we de inloopavond en voor 15 juni moest je overschrijven naar een andere vereniging. Sinds het presenteren van de voorlopige indeling hebben toch nog leden opgezegd, zijn er andere leden bijgekomen en op basis van de inloopavond hebben we nog zaken weten te realiseren.

 

Sneek, 30 mei 2019

Beste jeugdleden, ouders/ verzorgers,

Hieronder de voorlopige indeling jeugd s.v.c.LSC1890 seizoen 2019-2020.

Voorlopig daar de tijd tussen het bekendmaken en de start van het nieuwe seizoen 3 maanden is. In deze 3 maanden kunnen er allerlei factoren optreden die het noodzakelijk maken dat er wijzigingen in de indelingen worden aangebracht

Beleid

Voor de winter hadden we alweer de blik op aankomend seizoen en menig overleg heeft ten grondslag gelegen aan deze indeling. Het proces wordt altijd aangevlogen vanuit prestatie en plezier in balans waarbij uiteindelijk beleid de doorslag geeft. Zie hiervoor gevoegd document:

Teamindelingen. Talentontwikkeling 2019-2020

Trainingsplaat en trainers

Tevens zijn we weer bezig geweest met de invulling van de trainingsplaat en de invulling van de trainers. Verheugd zijn we te melden dat als opleidingsverantwoordelijke voor de bovenbouw en meiden is aangesteld Jente Bootsma en dat we voor de onderbouw Daan Daniels voor meerdere jaren hebben vastgelegd. Verder zijn als selectietrainers (alleen het 1e team is selectie en de rest is basisteam die we zo gelijkwaardig mogelijk proberen in te delen ) aangesteld. Ondergenoemden zij tevens verantwoordelijk voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

JO19-1 Jesper Knoop met assistent Camiel Gerritsen 

JO17-1 Daan Daniels met assistent Jens Knoop

JO15-1 Mats Landmeter met vacante assistent

JO13-1 Joris Spijkstra met assistent Bradley Steensma

JO12-1 Bradley Steensma

JO11-1 Camiel Gerritsen

JO10-1 Jens Knoop

JO9-1 Jocelyn Haaima

JO8-1 Brian Visser

Lytse Spilers Daan Daniels

Meiden voetbal Jesper Knoop en Brian Visser

Zie voor de trainingstijden gevoegd document:

Trainingsschema 2019-2020 versie Mei 28

Let’s start ( praatje/ inleveren spullen)

Op zaterdag 29 juni 2019 is ons bekende let’s start dag waarbij we ouders en spelers uitnodigen voor een nadere toelichting wat we van elkaar mogen verwachten in het nieuwe seizoen. De kleding voor leden die stoppen kan dan ook ingeleverd worden in de ochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Ook kunnen dan alle teamtassen/ ballen/ waterzakken etc ingeleverd worden. Voor nieuwe leden kan de kleding na de zomer opgehaald worden en eventueel omgeruild voor huidige leden(data volgen). Zie voor tijdsschema let’s start per leeftijdscategorie gevoegd document:

Opzet Let’s Start 

Gedragsregels

Tevens willen we op deze wijze de gedragsregels die we binnen onze vereniging hanteren alvast weer met u delen, zie gevoegd document:

Gedragsregels LSC1890

Inloopavond mbt indeling

En dan nu de VOORLOPIGE indeling per leeftijdscategorie. Het blijft voorlopig tot de 1e competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen .

Voorlopige indeling jeugd 2019-2020 02.07.2019

We wensen iedereen  een heel prettig voetbalseizoen 2019-2020 die we in harmonie weer mogen doorbrengen.

Jeugdcommissie en dagelijks bestuur jeugd