menu

Trainingsschema en trainers

Seizoen 2016-2017

Dag allen,

Verheugd te melden dat voor alle teams trainers zijn ingedeeld. Zie hieronder voor de stand van zaken.

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met trainers indelingen voor volgend jaar. Mocht je belangstelling hebben of ivm maatschappelijke stage invulling zoeken neem contact op met:

HJO Gert Slomp 06-10339098

Bij contact(homepage) ziet u de overzichten met gegevens van commissies/ trainers/ coaches/ leiders. Er ontbreken nog enkele gegevens gaarne doorgeven secretarisjeugd@lsc1890.nl.

Bij teams kun je naar je eigen team en daar wordt het programma en de stand zichtbaar. Is er nog geen foto zichtbaar maak die even zelf voor een wedstrijd en stuur het door naar secretarisjeugd@lsc1890.nl

We wensen een ieder een heel prettig 2e seizoenshelft.

Gr SC/JC/HJO/VC

Overzicht trainers16_17 versie 6-4-2017

 

Seizoen 2017-2018

Met trots presenteren we hierbij alvast het 1e concept mbt trainingsschema inclusief trainers seizoen 2017-2018. Mbt trainers worden drie kleuren gehanteerd, groen is al helemaal rond, oranje hebben mensen toegezegd dat ze aankomend seizoen training willen geven- maar definitief hangt nog af van schooltijden en andere omstandigheden en rood zijn we nog op zoek.

Dit seizoen proberen we een structuur neer te zetten welke bestendig is voor meerdere jaren.  Zo hebben we eerst een trainingsschema opgesteld op een aantal basisprincipes, selectieteams per leeftijdslaag tegelijk trainen op groot veld, leeftijdslaag basisteams tegelijk trainen, vanaf 16.00 uur start trainen ivm alle andere verplichtingen spelers en trainers, carrousel training te gelijk, ruimte gecreeerd om een voetbalschool op ons terrein mogelijk te maken.

Om nadrukkelijk verbinding te maken tussen senioren en jeugd is trainer van 2e nu tevens opleidingsverantwoordelijke voor JO19 en JO17 (Mayco). Waar we voorheen een HJO hadden voor de hele jeugd zijn we er achter dat als we recht willen doen aan jongste jeugd en basisteams we dit moesten uitbreiden. Derhalve nu ook een opleidingsverantwoordelijke voor JO15 / JO13 en meiden (Gert) en een voor JO11/JO9/JO8 en Lytse Spilers( Daan). Tevens dat alle selectieteams een trainer hebben die ook coach is.

We willen nadrukkelijk invulling geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging, conform onze opgestelde gedragsregels, derhalve is er een verplichting van selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3. Een aantal trainers is dit jaar met succes geslaagd en dit willen we continueren door ook deze te binden aan onze vereniging. We zijn aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen weer gehouden worden.

Vervolgens hebben we trainers gezocht bij de selectieteams en basisteams. Hiervoor hebben we vele gespreken gevoerd en sessies belegd. Maar het was het allemaal waard wat een enthousiasme bij een ieder om een steentje bij te dragen en met name bij de jeugdtrainers.

We zijn er nog niet maar zeker op de goede weg. Zo zullen we altijd ouders nodig hebben die meehelpen om het gehele plaatje rond te maken of jongens

Neem dan contact op met een van de opleiders (Mayco/ Gert/Daan).

Hieronder het eerste concept.

Dagelijks bestuur jeugdafdeling

23.04.2017 Concept 1.0 trainingsschema incl. trainers