menu

Trainingsschema en trainers

Definitief trainingsschema svcLSC 2019-2020

Inhoud

We zijn de indeling tot het trainingsschema dit jaar weer iets anders aangelopen om nog meer duidelijkheid te creëren. Zo hebben we eerst een trainingsschema opgesteld op een aantal basisprincipes; leeftijdslaag zoveel mogelijk tegelijk trainen, zoveel mogelijk  vanaf 16.00 uur starten met trainingen ivm alle andere verplichtingen spelers en trainers, carrousel training te gelijk en ruimte creëren om een voetbalschool op ons terrein mogelijk te maken op de vrijdag middag.

Waar we voorheen een HJO hadden voor de hele jeugdafdeling zijn we er achter gekomen dat als we recht willen doen aan de jongste jeugd en de basisteams we dit moesten uitbreiden. Derhalve nu een opleidingsverantwoordelijke voor de onderbouw JO12 t/m Lytse Spilers (Daan) en een voor de bovenbouw en meiden (Jente). Tevens de intentie dat alle selectieteams een trainer hebben die ook coach is.

We willen nadrukkelijk invulling geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging, conform onze opgestelde gedragsregels, derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3. We zijn aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen weer gehouden worden. JO19 t/m JO13 afhankelijk van de aantal beschikbare keeperstrainers. JO12 t/m Lytse (allen klein veld) kennen vanuit basis principe geen vaste keepers en derhalve ook geen keeperstrainingen. (Casper Lemke is de coördinator keerperstrainingen)

Ondergenoemden zij tevens verantwoordelijk voor de invulling van de trainingen van hun leeftijdscategorie:

JO19-1 Jesper Knoop met assistent Camiel Gerritsen

JO17-1 Daan Daniels met assistent Jens Knoop

JO15-1 Mats Landmeter en assistenten Jari en Erik Boersma

JO13-1 Joris Spijkstra met assistent Bradley Steensma

JO12-1 Bradley Steensma

JO11-1 Camiel Gerritsen

JO10-1 Jens Knoop

JO9-1 Jocelyn Haaima

JO8-1 Brian Visser

Lytse Spilers Daan Daniels

Meiden voetbal Jesper Knoop en Brian Visser en Diederik Schrichte en Jens Knoop

Zie voor de trainingstijden gevoegd document:

Trainingsschema 2019-2020 versie sept 16

Dagelijks bestuur jeugd