menu

Trainingsschema en trainers

Update 30 december 2018

We hebben het trainingsschema iets moeten aanpassen ivm beschikbaarheid van de trainers, hierbij de nieuwe plaat voor het voorjaar 2019.

Update 12 oktober 2018

Definitieve trainingsschema svcLSC 2018-2019 is geheel ingevuld.

Met trots presenteren we hierbij  het trainingsschema inclusief trainers seizoen 2018-2019.

Op 3 september 2018 zijn we gestart met de trainingen conform dit schema.

Inhoud

We zijn de indeling tot het trainingsschema dit jaar weer iets anders aangelopen om nog meer duidelijkheid te creëren. Zo hebben we eerst een trainingsschema opgesteld op een aantal basisprincipes; selectieteams per leeftijdslaag tegelijk trainen, leeftijdslaag basisteams tegelijk trainen, vanaf 16.00 uur starten (muv lytse spilers) met trainingen ivm alle andere verplichtingen spelers en trainers, carrousel training te gelijk en ruimte creëren om een voetbalschool op ons terrein mogelijk te maken (start najaar 2018, info volgt later).

Om nadrukkelijk verbinding te maken tussen senioren en jeugd is de trainer van de JO19-1  tevens opleidingsverantwoordelijke voor JO19, JO17 en JO15 (Gert)). Waar we voorheen een HJO hadden voor de hele jeugdafdeling zijn we er achter gekomen dat als we recht willen doen aan de jongste jeugd en de basisteams we dit moesten uitbreiden. Derhalve nu een opleidingsverantwoordelijke voor de onderbouw JO13 t/m Lytse Spilers (Daan). Tevens de intentie dat alle selectieteams een trainer hebben die ook coach is, ook dit jaar lukt dat niet in alle gevallen dus we blijven een beroep doen op ouders.

We willen nadrukkelijk invulling geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging, conform onze opgestelde gedragsregels, derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3. Een aantal trainers is dit jaar met succes geslaagd en dit willen we continueren door ook deze te binden aan onze vereniging. We zijn aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen weer gehouden worden. JO19 t/m JO13 afhankelijk van de aantal beschikbare keeperstrainers. JO12 t/m Lytse (allen klein veld) kennen vanuit basis principe geen vaste keepers en derhalve ook geen keeperstrainingen. (Casper is hiervoor de verantwoordelijke)

Vervolgens hebben we trainers gezocht bij de selectieteams en basisteams. Hiervoor hebben we vele gesprekken gevoerd en sessies belegd.

We wensen iedereen een goed seizoen, ieder op zijn/ haar niveau.

Dagelijks bestuur jeugdafdeling