menu

Trainingsschema en trainers

Trainingsschema LSC 2017-2018 (25.06.2017)

Met trots presenteren we hierbij alvast het trainingsschema inclusief trainers seizoen 2017-2018. Mbt trainers zie je twee kleuren, groen is al helemaal rond, oranje hebben mensen toegezegd dat ze aankomend seizoen training willen geven- maar definitief hangt nog af van schooltijden en andere omstandigheden.

Dit seizoen proberen we een structuur neer te zetten welke bestendig is voor meerdere jaren.  Zo hebben we eerst een trainingsschema opgesteld op een aantal basisprincipes, selectieteams per leeftijdslaag tegelijk trainen op groot veld, leeftijdslaag basisteams tegelijk trainen, vanaf 16.00 uur start trainen ivm alle andere verplichtingen spelers en trainers, carrousel training te gelijk, ruimte gecreeerd om een voetbalschool op ons terrein mogelijk te maken.

Om nadrukkelijk verbinding te maken tussen senioren en jeugd is de trainer van 2e nu tevens opleidingsverantwoordelijke voor JO19 en JO17 (Mayco). Waar we voorheen een HJO hadden voor de hele jeugd zijn we er achter dat als we recht willen doen aan jongste jeugd en basisteams we dit moesten uitbreiden. Derhalve nu ook een opleidingsverantwoordelijke voor JO15 / JO13 en meiden (Gert) en een voor JO11/JO9/JO8 en Lytse Spilers( Daan). Tevens dat alle selectieteams een trainer hebben die ook coach is.

We willen nadrukkelijk invulling geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging, conform onze opgestelde gedragsregels, derhalve is er een verplichting van selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3. Een aantal trainers is dit jaar met succes geslaagd en dit willen we continueren door ook deze te binden aan onze vereniging. We zijn aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen weer gehouden worden. (Casper is hiervoor de verantwoordelijke)

Vervolgens hebben we trainers gezocht bij de selectieteams en basisteams. Hiervoor hebben we vele gespreken gevoerd en sessies belegd. Maar het was het allemaal waard wat een enthousiasme bij een ieder om een steentje bij te dragen en met name bij de jeugdige trainers.

We zijn er nog niet maar zeker op de goede weg. Zo zullen we altijd ouders nodig hebben die meehelpen om het gehele plaatje rond te maken en natuurlijk onze jongens en meiden.

Definitief trainingsschema LSC 2017-2018 versie 2406

 

Dagelijks bestuur jeugdafdeling