menu

Trainingsschema en trainers

Trainingsschema svcLSC 2017-2018 (update 07.03.2018)

Met trots presenteren we hierbij  het trainingsschema inclusief trainers seizoen 2017-2018. (Bij CONTACT alle persoonsgegevens)

Noot: vanaf 7 maart 2018 trainen de lytse spilers afzonderlijk vanaf 15.00 uur dit met als doel meer zicht te krijgen idrv JO8.

Definitief trainingsschema LSC 2017-2018 versie 07.03.2018

Inhoud

We zijn de indeling tot het trainingsschema dit jaar anders aangelopen.  Zo hebben we eerst een trainingsschema opgesteld op een aantal basisprincipes; selectieteams per leeftijdslaag tegelijk trainen, leeftijdslaag basisteams tegelijk trainen, vanaf 16.00 uur starten met trainingen ivm alle andere verplichtingen spelers en trainers, carrousel training te gelijk en ruimte creëren om een voetbalschool op ons terrein mogelijk te maken.

Om nadrukkelijk verbinding te maken tussen senioren en jeugd is de trainer van het 2e nu tevens opleidingsverantwoordelijke voor JO19 en JO17 (Mayco). Waar we voorheen een HJO hadden voor de hele jeugdafdeling zijn we er achter gekomen dat als we recht willen doen aan de jongste jeugd en de basisteams we dit moesten uitbreiden. Derhalve nu ook een opleidingsverantwoordelijke voor JO15 / JO13 en meiden (Gert) en een voor JO11/JO9/JO8 en Lytse Spilers( Daan). Tevens de intentie dat alle selectieteams een trainer hebben die ook coach is.

We willen nadrukkelijk invulling geven aan het principe dat selectiespelers iets terug dienen te doen voor de vereniging, conform onze opgestelde gedragsregels, derhalve is er een verplichting van de selectietrainers om met hun spelers invulling te geven bij de verschillende leeftijdslagen en we willen investeren in trainers door het aanbieden van TC3. Een aantal trainers is dit jaar met succes geslaagd en dit willen we continueren door ook deze te binden aan onze vereniging. We zijn aan het onderzoeken of opleidingen voor jeugdtrainers mogelijk is. Ook keeperstrainingen zullen weer gehouden worden. (Casper is hiervoor de verantwoordelijke)

Vervolgens hebben we trainers gezocht bij de selectieteams en basisteams. Hiervoor hebben we vele gesprekken gevoerd en sessies belegd. Maar het was het allemaal waard. Wat een enthousiasme bij een ieder om een steentje bij te dragen.

We wensen iedereen een goed seizoen, ieder op zijn niveau.

Dagelijks bestuur jeugdafdeling