menu

Contact- Jeugd-JO11-JO10-JO9-JO8- Lytse Spilers

JO11
CO JC Johannes Strikwerda 06-29006759 coordinatorjo11@lsc1890.nl
TC
Scout
JO11-1 selectie
Trainer 1 Joris Spijkstra 06-39075877 jja.spijkstra98@gmail.com
Leider Niels de Bruijn 06-27742018 n.debruijn@home.nl
Coach Joris Spijkstra 06-39075877 jja.spijkstra98@gmail.com
JO11-2 selectie    
Trainer 1 Colin Toebak 06-82925523
Trainer 2 Tristan Bron
Coach
Leider Paul Covers paul.covers@outlook.com
JO11-3      
Trainer Rik Jongstra
Trainer
Coach Ibo-Jan Bosma 06-40010692 ijbosma@hotmail.com
Leider Raymond Reekers 06-29041177 raymond@init3bv.nl
JO11-4      
Trainer Jonathan Rinia
Trainer
Coach
Leider
JO10
CO JC Henri Kip 06-26048384 coordinatorjo10@lsc1890.nl
TC
Scout
JO10-1 selectie    
trainer Jesper Knoop 06-37557975 jesperknoop@hotmail.com
Coach Jesper Knoop 06-37557975 jesperknoop@hotmail.com
Leider
JO10-2 selectie    
Trainer Jorrit Piekstra
Trainer Ayden Faber
Coach Mevr Postma ( w .kuijt)
Leider Gillis de Fouw 06-52570331 gillisdefouw@gmail.com
JO10-3      
Training Jorn Boomsma
Trainer Jorrit Dijkstra
Coach
Leider
JO9
CO JC Klaas Pieter Majoor coordinatorjo8@lsc1890.nl
TC
Scout
JO9-1 selectie
Trainer 1 Jens Knoop 06-19693152
Coach
Leider Patrick de Jong
JO9-2 selectie
Trainer 1 Jocelyn Haaima 06-30629761
Trainer 2
Coach
Leider Elmar Meijer
JO9-3
Trainer 1
Trainer 2
Coach Dennis Schat
Leider
JO9-4
Trainer Luuk de Vries
Trainer Jurian Boomsma
Coach Renier Kuipers
Leider
JO8
CO Jan Rouke vd Veen 06-52633951 coordinatorjo8@lsc1890.nl
TC Johannes Sterk 06-51695496
Scout
JO8-1 selectie    
Trainer Per Eggens 06-20319917 per.eggens@gmail.com
Coach Per Eggens 06-20319917 per.eggens@gmail.com
Leider
JO8-2 selectie    
Trainer Brian Visser 06-57284780
Trainer
Coach
Leider
JO8-3      
Trainer Maatschappelijke stage
Trainer
Coach
Leider
Lytse Spilers    
Leider Marja Knol lytsespilers1890@gmail.com
Leider Hans Ferket
Leider
Leider
trainer
trainer
CO trainer Daan Daniels 06-13608593 Daan.daniels96@gmail.com